Mẫu số 01/DK-TĐKTT: Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý theo TT80/2021

Mẫu số 01/DK-TĐKTT: Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý mới nhất năm 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về Thủ tục chuyển từ báo cáo tháng sang quý mới nhất năm 2022 bên dưới.

Mẫu số 01-DK-TĐKTT Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý theo TT80
Mẫu số 01-DK-TĐKTT Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý theo TT80

Nội dung Mẫu số 01/DK-TĐKTT: Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý năm 2022

Mẫu số: 01/DK-TĐKTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI KỲ TÍNH THUẾ

TỪ THÁNG SANG QUÝ

Kính gửi: … (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)…

Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:……………

…………………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế …<chọn một trong hai loại thuế: Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân>… theo kỳ tính thuế Tháng, đủ điều kiện khai thuế theo kỳ tính thuế Quý và lựa chọn khai thuế theo kỳ tính thuế Quý.

Cơ sở chúng tôi đề nghị được áp dụng kỳ tính thuế …<chọn một trong hai loại thuế: Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân>… theo Quý kể từ kỳ tính thuế Quý I năm …

Cơ sở chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản quy phạm pháp luật thuế có liên quan (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung cũng như quy định chi tiết) hiện hành.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 …, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Tải về Mẫu số 01/DK-TĐKTT: Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý TT80 năm 2022

Trên đây là chia sẻ về  Mẫu số 01/DK-TĐKTT: Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý thông tư 80 mới nhất 2022.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *