Mẫu số 08/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân năm 2022

Mẫu số 08/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021. Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN thì có thể làm bản cam kết để doanh nghiệp không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu bản cam kết mới nhất năm 2022 bên dưới.

Mẫu số 08-CK-TNCN Bản cam kết thu nhập cá nhân năm 2022
Mẫu số 08-CK-TNCN Bản cam kết thu nhập cá nhân năm 2022

Nội dung mẫu số 08/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân năm 2022

Mẫu số 08/CK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

          Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………

2.Mã số thuế:              

3. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)…………………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …
CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………………………..

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai=132 triệu đồng+4,4 triệu đồngx10 tháng=176 triệu đồng

Tải về mẫu số 08/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân TT80 năm 2022

Trên đây là chia sẻ về mẫu số 08/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bản cam kết không khấu trừ thuế TNCN thông tư 80 mới nhất 2022.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *