Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài mới nhất năm 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu kê khai thuế môn bài mới nhất năm 2022 bên dưới.

Mẫu số 01-LPMB Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022
Mẫu số 01-LPMB Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022

Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022

Mẫu số: 01/LPMB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm ……..

[02] Lần đầu:                [03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:               

[06] Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………..

[07] Mã số thuế:               
[08] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

[09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm ….    

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT  Tên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanhĐịa chỉ (Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố)Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanhVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức lệ phí môn bàiSố tiền lệ phí môn bài phải nộpSố tiền lệ phí môn bài được miễnTrường hợp miễn lệ phí môn bài (Ghi trường hợp được miễn theo quy định)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)-(8)(8)(9)
1Người nộp lệ phí môn bài       
2Địa điểm kinh doanh (ghi rõ tên)       
 ………       
         
 Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:       
 Tổng cộng       

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………
Chứng chỉ hành nghề số:…….
…, ngày……. tháng……. năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Tải về Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022

Trên đây là chia sẻ về  Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80 mới nhất năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Tờ khai thuế môn bài 2022 mới nhất.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *