Category Archives: Biểu mẫu Thuế – Kế toán

Mẫu bìa báo cáo tài chính

Mẫu bìa báo cáo tài chính

Mẫu bìa báo cáo tài chính file word, excel theo Thông tư 200 và 133 mới nhất được Tư Vấn DNL sưu tầm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu bìa báo cáo, sổ sách kế toán đẹp ngang và dọc bên dưới. Các loại mẫu bìa sổ sách kế […]

Mẫu số 01/TB-XLBT: Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt nộp thừa

Tải Mẫu số 01/TB-XLBT: Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt nộp thừa mới nhất 2022 theo Thông tư 80/2021

Mẫu số 03/BĐS-TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022 theo Thông tư 80/2021

Mẫu số 03/BĐS-TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022 theo Thông tư 80/2021

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2022 theo Thông tư 80/2021

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2022 theo Thông tư 80/2021

Mẫu số 01-1/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung mới nhất năm 2022 theo Thông tư 80/2021

Mẫu số 01-1/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung mới nhất năm 2022 theo Thông tư 80/2021