Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định tại đây.

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Nội dung mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất năm

 

TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01-CV —-oo0oo—-

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP

KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi : ……………………………………………………          

–  Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………

–  Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….

–  Mã số thuế: …………………………………………………………………………

–  Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh: ……………………………………………..…

 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………………………. đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi cục thuế …………… theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tháng …. năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

 

………………………….

 

Tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất

Tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất file world tại đây

Tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ mới nhất file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *