Category Archives: Biểu mẫu

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2024

thông báo nghỉ tết dương lịch 2024

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2024 mới nhất theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về biểu mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 của công ty và học sinh, sinh viên mới nhất bên dưới. Quy định […]

Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai mới nhất năm 2022 bên dưới. Nội dung mẫu biên bản thay thế đơn điện tử theo Thông tư […]

Mẫu số 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh

Mẫu số: 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh theo Thông tư 40/2021/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu số: 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại đây.

Mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn mới nhất

Mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh mới nhất năm 2021 theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu đơn xin kinh doanh trở lại 2021 tại đây.

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị giải thể chi nhánh năm 2021 mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp về việc giải thể chi nhánh năm 2021 tại đây.

Mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới

Mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới năm 2021 theo điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty năm 2021 tại đây.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp mới nhất năm 2021 theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên năm 2021 tại đây.