Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021. Trong quá trình hoạt động không ít doanh nghiệp đã 1 lần cần đến biểu mẫu giấy đề nghị tạm ứng đặt biệt trong các công ty xây dựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng theo thông tư 133 và thông tư 200 tại đây.

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021

Nội dung mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021

1. Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng mới nhất 2021

CÔNG TY…………………

Số:…/ĐNTƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: ………….

 

Căn cứ theo Hợp đồng số ………. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……… (Bên A) và Công ty ………….. (Bên B) về việc ……

Đề nghị Quý Công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền ………………….đồng (Bằng chữ: ………………… đồng).

Mục đích tạm ứng: …………

Trân trọng.

 

………., ngày ….. tháng …. năm ……

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

2. Mẫu tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng mới nhất 2021

CÔNG TY…………………

Số:01/GĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi: Công ty……………………

Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số…………………ký ngày……tháng……năm…..giữa công ty………..với quý công ty về vấn đề………….

Ngày…..tháng……năm…..Công ty chúng tôi bắt đầu triển khai thực hiện. Vì vậy để đảm bảo tiến độ công việc diễn ra một cách đúng hạn, Công ty chúng tôi đề nghị Quý công ty tạm ứng trước…% giá trị hợp đồng, tức là số tiền:…………(Số tiền bằng chữ:…………………đồng)

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty!

Trân trọng cảm ơn

….….., ngày……tháng……năm

Đại diện công ty

 

 

Tải về mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021

Tải về mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021 file world tại đây

Tải về mẫu tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng file pdf tại đây.

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *