Mã ngành 1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 1399, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành 1399 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Ma nganh 1392 San xuat hang det san Tru trang phuc 3
Mã ngành 1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành 1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm:

Hoạt động liên quan đến dệt hoặc sản phẩm dệt chưa được phân vào đâu trong ngành 12, 13.

Cụ thể:

– Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được
ghép với nhau thông qua chất kết dính,

– Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn…

– Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,

– Sản xuất nỉ,

– Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải
hoặc mẫu ten rời để trang trí,

– Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa,

– Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi
dệt được tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su hoặc nhựa,

– Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao,

– Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ,
vải thô và các loại vải hồ cứng…,

– Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn măng sông,

– Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại
hoặc vật chất khác hay không),

– Sản xuất vải lót máy móc,

– Sản xuất vải quần áo dễ co giãn,

– Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật,

– Sản xuất dây giày,

– Sản xuất bông đánh phấn và găng tay,

– May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo.

Loại trừ:

– Sản xuất tấm phủ sàn được phân vào nhóm 13920 (Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục));

– Sản xuất sản phẩm dệt làm đồ chèn lót, hoặc sản phẩm chèn lót: như khăn tắm, băng vệ sinh
được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào
đâu);

– Sản xuất băng chuyền, băng tải bằng sợi dệt, dây thừng, dây chão được phủ, tráng cao su, trong
đó cao su là thành phần chính được phân vào nhóm 22190 (Sản xuất sản phẩm khác từ cao su);

– Sản xuất tấm, tờ hoặc mảnh cao su có liên kết với sợi vải dệt với mục đích tăng cường được
phân vào nhóm 22190 (Sản xuất sản phẩm khác từ cao su), nhóm 2220 (Sản xuất sản phẩm từ
plastic);

– Sản xuất quần áo từ sợi kim loại được phân vào nhóm 2599 (Sản xuất sản phẩm khác bằng kim
loại chưa được phân vào đầu).

Tu Van Thanh Lap Cong Ty Mã ngành 4632 Bán buôn thực phẩm
Mã ngành 1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành Mã ngành 1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu đã đăng ký thành công

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Trường hợp 2: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất găng tay (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Trường hợp 3: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: sản xuất vải không dệt (Trừ tẩy nhuộm, in, hồ tại trụ sở)

Trường hợp 4: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vải địa kỹ thuật, màn chống thấm, bấc thấm

Trường hợp 5: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất vải, hàng dệt may – thêu – đan – móc và nguyên vật liệu

Trường hợp 6: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất kết dính, – Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… – Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, – Sản xuất nỉ, – Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí, – Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, – Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su hoặc nhựa, – Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao, – Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải hồ cứng…, – Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn măng sông, – Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật chất khác hay không), – Sản xuất vải lót máy móc, – Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, – Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, – Sản xuất dây giày, – Sản xuất bông đánh phấn và găng tay, – May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo

Trường hợp 7: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Nhiệm vụ của DNL khi bổ sung ngành kinh doanh

– Tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

– Đại diện khách hàng đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ.

– Thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

– Trả kết quả thay đổi giấy ngành nghề kinh doanh tận nơi cho khách hàng

Phí bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh tại dichvukhaibaothue.com là: 800.000đ (đã bao gồm lệ phí nhà nước)

Cam kết trong dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

– Sẽ không phát sinh những chi phí liên quan khác

– Hỗ trợ tư vấn ngành nghề miễn phí, tận tình

– Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm được nhiều thời gian.

– Giao giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới miễn phí tận nhà.

– Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KH&ĐT cũng KHÔNG cần đi công chứng ủy quyền.

– Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Ngoài dịch vụ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, dichvukhaibaothue.com còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng, thành lập địa điểm kinh doanh. Và cung cấp các dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác bao gồm: thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, đại diện pháp luật, thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn), chuyển loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên công ty,…

Trên đây là chia sẻ về Mã ngành 1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu mới nhất 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Mã ngành 3290

Mã ngành dệt may chứng khoán

Mã ngành Sản xuất lông mi giả

Mã ngành nghề sản xuất găng tay y tế

Mã ngành kinh doanh mũ bảo hiểm

Mã ngành gia công may mặc

Mã ngành 2030

Mã ngành 2599

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *