Mã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu mới nhất khi thành lập mới công ty hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 7490, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành 7490 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
74901 Hoạt động khí tượng thủy văn
74909 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
khác còn lại chưa được phân vào đâu
Ma nganh 7490 Hoat dong chuyen mon khoa hoc va cong nghe khac chua duoc phan vao dau
Mã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành Mã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

74901: Hoạt động khí tượng thủy văn

Nhóm này gồm:

– Dự báo thời tiết;

– Đo lượng nước, độ ẩm, hoàn lưu bão…

74909: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng tiêu dùng. Gồm những hoạt động có
kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ:

– Hoạt động phiên dịch;

– Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;

– Hoạt động của những nhà báo độc lập;

– Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm
cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;

– Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);

– Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức…);

– Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng;

– Tư vấn chứng khoán;

– Tư vấn về nông học;

– Tư vấn về công nghệ khác;

– Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý…

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt cá nhân thường liên
quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm nhạc hoặc thể thao, giải trí khác hoặc sắp xếp
sách, vở kịch, tác phẩm nghệ thuật, ảnh… với nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất…

Loại trừ:

– Bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 (Bán buôn ô tô và
xe có động cơ khác) và nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);

– Hoạt động đấu giá qua mạng (bán lẻ) được phân vào nhóm 47910 (Bán lẻ theo yêu cầu đặt
hàng qua bưu điện hoặc internet);

– Hoạt động của sàn đấu giá (bán lẻ) được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa
được phân vào đâu);

– Hoạt động của môi giới bất động sản được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất
động sản; đấu giá quyền sử dụng đất);

– Hoạt động kế toán được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và
tư vấn về thuế);

– Hoạt động tư vấn quản lý được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý);

– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư
vấn kỹ thuật có liên quan);

– Thiết kế công nghiệp và máy móc được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ
thuật có liên quan);

– Thiết kế quảng cáo trình diễn và quảng cáo khác nhau được phân vào nhóm 73100 (Quảng
cáo);

– Thiết kế vị trí và hình thức thể hiện khác trên web được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

– Hoạt động triển lãm và hội chợ được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến
thương mại);

– Hoạt động của các đấu giá viên độc lập được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ
kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);

– Quản lý các chương trình hành chính quản trị được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ
hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);

– Hướng dẫn tín dụng khách hàng và nợ được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội
không tập trung khác);

– Hoạt động các nhà viết sách khoa học và công nghệ được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động
sáng tác, nghệ thuật và giải trí);

– Hoạt động của các nhà báo độc lập được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động sáng tác, nghệ thuật
và giải trí).

Mã ngành Mã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu đã đăng ký thành công

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Trường hợp 2: chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về chuyển giao công nghệ.

Trường hợp 3: chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ khác.(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Trường hợp 4: chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Tư vấn về công nghệ khác; – Tư vấn về môi trường; – Hoạt động phiên dịch

Trường hợp 5: chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường, đánh giá tác động môi trường

Trường hợp 6: chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng khoa học trong nông nghiệp.

Trường hợp 7: chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng địa vật lý, nghiên cứu tai biến địa chất, đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp 8: chi tiết

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ sinh trắc dấu vân tay (doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không thực hiện hoạt động mê tín, dị đoan)

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Nhiệm vụ của DNL khi bổ sung ngành kinh doanh

– Tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

– Đại diện khách hàng đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ.

– Thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

– Trả kết quả thay đổi giấy ngành nghề kinh doanh tận nơi cho khách hàng

Phí bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh tại dichvukhaibaothue.com là: 800.000đ (đã bao gồm lệ phí nhà nước)

Cam kết trong dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

– Sẽ không phát sinh những chi phí liên quan khác

– Hỗ trợ tư vấn ngành nghề miễn phí, tận tình

– Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm được nhiều thời gian.

– Giao giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới miễn phí tận nhà.

– Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KH&ĐT cũng KHÔNG cần đi công chứng ủy quyền.

– Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Ngoài dịch vụ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, dichvukhaibaothue.com còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng, thành lập địa điểm kinh doanh. Và cung cấp các dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác bao gồm: thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, đại diện pháp luật, thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn), chuyển loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên công ty,…

Trên đây là chia sẻ về Mã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu mới nhất của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Chi tiết mã ngành 7490

quyết định 27/2018/qđ-ttg

Mã ngành dịch thuật

Luật chuyển giao công nghệ

Mã ngành 7120

Dịch vụ chuyên môn

Cổng thông tin quốc gia

CPC 7490

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *