Category Archives: Mã ngành nghề kinh doanh

Mã ngành 8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành 8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành 8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu mới nhất được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TT. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 8559, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Giáo dục khác chưa được phân vào đâu ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn Mã […]

Mã ngành thực phẩm chức năng

Mã ngành thực phẩm chức năng

Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết mã ngành thực phẩm chức năng mới nhất thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Mã ngành thực phẩm chức năng Mã ngành Kinh doanh thực […]

Mã ngành 9820 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Mã ngành 9820 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9820, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 9900 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Mã ngành 9900 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9900, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình

Mã ngành 9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9810, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 9700 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

Mã ngành 9700 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9700, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Mã ngành 9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9639, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ

Mã ngành 9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9633, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 9632 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

Mã ngành 9632 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9632, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Mã ngành 9631 Cắt tóc làm đầu gội đầu

Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 9631, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Cắt tóc, làm đầu, gội đầu ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn