Tải HTKK 4.8.0 mới nhất 2022

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 cập nhật danh mục thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 03/2022/QH15

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 đáp ứng Luật số 03/2022/QH15 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.7.9, cụ thể như sau:

 1. Cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Cập nhật danh mục bổ sung các giá trị sau:
 • Xe ô tô chạy điện khác – mã 10404070
 • Xe ô tô chạy điện bằng pin – mã 10404075
 • Loại chở người từ 9 chỗ trờ xuống – mã 104040751
 • Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ – mã 104040752
 • Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ – mã 104040753
 • Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng – mã 104040754
 1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN):
 • Cập nhật chức năng in: in đúng kiểu kỳ tính thuế trong trường hợp kê khai theo quý
 1. Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL)
 • Cập nhật tên ngành nghề “Hoạt động xổ số điện toán” thành “Hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán”.
 • Cập nhật tiểu mục hạch toán của ngành nghề “Hoạt động xổ số điện toán” thành 1153
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
 • Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuếgiá trị gia tăng: cho phép nhập tối đa 15 ký tự
 • Cập nhật chức năng nhập xml: Hiển thị đúng giá trị cột (4) – Thuế suất/tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định và cột (5) – Thuế GTGT được giảm
 1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)
 • Cập nhật cho phép kết xuất XML thành công nếu để trống chỉ tiêu [13] – Mã số thuế của tổ chức chi trả thu nhập
 • Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [23] – giảm trừ cho bản thân
 1. Tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/PBVMT, 02/PBVMT)
 • Cập nhật cảnh báo đỏ giữa các dòng nếu kê khai đồng thời trùng các cột (2), (7), (8)
 1. Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
 • Cập nhật chỉ tiêu [23] – Sản lượng dầu lãi được chia tạm tính: Cho phép nhập định dạng số thập phân 2 số sau dấu phẩy
 • Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [27]
 1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
 • Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [44] – Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
 • Cập nhật nếu chọn “Quyết toán không đủ 12 tháng” thì cho phép khai vắt năm, Từ tháng phải thuộc năm quyết toán
 1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (04/TNDN)
 • Cập nhật đối với tờ khai theo lần phát sinh không cho phép chọn Trường hợp quyết toán
 1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (02/TNDN)
 • Cập nhật trường hợp chọn nộp tờ khai về Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thì cho chọn [09d] trong danh mục
 1. Tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
 • Cập nhật nguyên tắc tổng hợp chỉ tiêu [41], tăng [41] thì cột (7) nhận giá trị âm, giảm [41] thì cột (7) nhận giá trị dương

Bắt đầu từ ngày 20/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải htkk 4.8.0 miễn phí mới nhất 2022
Tải htkk 4.8.0

Tải HTKK 4.8.0 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.8.0 tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Hoặc download htkk 4.8.0 nhanh tại đây

Chúc các bạn cập nhật nâng cấp HTKK 4.8.0 thành công.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *