Mã ngành 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 0210, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn.

Mã ngành 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Mã ngành 0210 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
02101 Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
02102Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
02103Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
02104Ươm giống cây lâm nghiệp
Ma nganh 0210 Trong rung cham soc rung va uom giong cay lam nghiep
Mã ngành 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Nhóm này gồm các hoạt động nhằm phát triển, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học các loại rừng;
gồm hoạt động trồng rừng tập trung, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng rừng, chăm sóc rừng mới
trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng. Các hoạt động trên được thực hiện ở rừng sản xuất, rừng phòng
hộ và rừng đặc dụng. Nhóm này còn bao gồm các hoạt động chuyên ươm giống cây lâm nghiệp;
trồng cây lâm nghiệp phân tán có mục đích thương mại tại những diện tích có quy mô chưa đạt
tiêu chuẩn rừng.

Loại trừ: Hoạt động trồng, chăm sóc cây tại các công viên, khu giải trí được phân vào nhóm
80300 (Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan).

02101: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ

Nhóm này gồm:

– Trồng rừng và chăm sóc rừng nhằm mục đích lấy gỗ phục vụ cho xây dựng (làm nhà, cốt
pha,…), đóng đồ mộc gia dụng, gỗ trụ mỏ, tà vẹt đường ray, làm nguyên liệu giấy, làm ván ép,…

– Khoanh nuôi tái sinh rừng.

02102: Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre

Nhóm này gồm: Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, luồng, vầu nhằm mục đích phục vụ cho
xây dựng, làm nguyên liệu đan lát vật dụng và hàng thủ công mỹ nghệ, làm nguyên liệu giấy,
làm tấm tre, nứa, luồng, vầu ép, trồng luồng để lấy măng.

02103: Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

Nhóm này gồm:

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác chưa kể ở trên.

Cụ thể:

– Trồng cây bóng mát, cây lấy củi, cây đặc sản (hạt dẻ, thông lấy nhựa,…);

– Trồng rừng phòng hộ: Phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường
sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển,…

– Trồng rừng đặc dụng: Sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, bảo tồn thiên
nhiên và đa dạng sinh học, vườn rừng quốc gia, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng
cảnh,…

02104: Ươm giống cây lâm nghiệp

Nhóm này gồm: Ươm các loại cây giống cây lâm nghiệp để trồng rừng tập trung và trồng cây
lâm nghiệp phân tán nhằm mục đích phục vụ sản xuất, phòng hộ, đặc dụng,…

Tu Van Thanh Lap Cong Ty Mã ngành 4632 Bán buôn thực phẩm
Mã ngành 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Mã ngành Mã ngành 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp đã đăng ký thành công

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

Trường hợp 2: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp

Trường hợp 3: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp 4: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Ươm giống cây lâm nghiệp; trồng rừng và chăm sóc cây lấy gỗ; làm nguyên liệu giấy; cây lấy củi

Trường hợp 5: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Thực hiện trồng rừng; Đầu tư vốn và cung cấp cây giống để liên doanh trồng rừng

Trường hợp 6: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng

Trường hợp 7: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Trồng rừng (không trồng tại trụ sở

Trường hợp 8: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Trồng rừng và giống cây con lâm nghiệp

Trên đây là chia sẻ về Mã ngành 0121 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp mới nhất 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *