Category Archives: Ứng dụng HTKK

Tải HTKK 5.0.9 mới nhất 2023

tải htkk 5.0.9 mới nhất

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9 đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, Thông tư số 44/2023/QH15 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9 nâng cấp bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng đáp ứng […]

Tải HTKK 5.0.6 mới nhất 2023

tai htkk 5.0.6

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.6 bổ sung chức năng kê khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 12/2023/NĐ-CP   Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.6 […]

Tải HTKK 5.0.3 mới nhất 2023

tai htkk 5.0.3

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.3 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC   Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.3 bổ sung mẫu phụ lục 01-1/HKNN, 01-2/HKNN đính kèm tờ khai 01/HKNN đáp ứng Thông tư số […]

Tải HTKK 5.0.2 mới nhất 2023

htkk 5.0.1

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.2 cập nhật một số nội dung phát sinh   Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.2 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng […]

Tải HTKK 5.0.1 mới nhất 2023

htkk 5.0.1

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.1 cập nhật một số nội dung phát sinh Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK […]

Tải HTKK 5.0.0 mới nhất 2023

htkk 5.0.0

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.0 cập nhật một số mức thuế Bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.0 cập nhật mức thuế Bảo vệ môi trường đáp ứng […]

Tải HTKK 4.9.7 mới nhất 2022

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.7 cập nhật một số nội dung phát sinh Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.7 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.9.6, cụ […]

Tải HTKK 4.9.6 mới nhất 2022

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.6 đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.6 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 4.9.5, cụ thể […]

Tải HTKK 4.9.2 mới nhất 2022

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.2 cập nhật một số nội dung phát sinh  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.2 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 4.9.1, […]

Tải phần mềm HTKK mới nhất 2022

Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất do Tổng Cục Thuế – Bộ tài chính phát hành. HTKK là một trong những ứng dụng quan trọng để doanh nghiệp thực hiên khai báo thuế hàng tháng, quý, năm cho cơ quan thuế thông qua trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/. Nội dung nâng cấp ứng […]