Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất do Tổng Cục Thuế – Bộ tài chính phát hành. HTKK là một trong những ứng dụng quan trọng để doanh nghiệp thực hiên khai báo thuế hàng tháng, quý, năm cho cơ quan thuế thông qua trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.9.2

 1. Tờ khai lệ phí (01/LP)
 • Cập nhật đúng mã Loại lệ phí “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh)” khi kết xuất XML.
 1. Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Bổ sung chức năng tải bảng kê đối với Phụ lục Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC.
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
 • Cập nhật kiểm tra cảnh báo đỏ khi thiếu mã địa bàn ở bộ chỉ tiêu [11]-Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính.
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng kinh doanh ngoại tỉnh (05/GTGT)
 • Cập nhật kiểm tra ràng buộc Cơ quan thuế nộp tờ khai phải khác tỉnh với trụ sở chính.
 1. Tờ khai đăng ký thuế (05-ĐK-TH-TCT, 20-ĐK-TH-TCT)
 • Cập nhật kiểm tra nếu phường/xã không thuộc quận huyện hoặc quận huyện không thuộc tỉnh/Thành phố  tương ứng thì  cảnh báo đỏ.
 • Cập nhật nếu chọn tỉnh là “Bạc Liêu” thì danh mục Quận/Huyện hiển thị giá trị tương ứng.

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.9.1

1. Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)
    – Cập nhật in đúng dữ liệu của chỉ tiêu [17] – Mã số thuế trên tờ khai
    2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS khi điều chỉnh dữ liệu kê khai trong trường hợp tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” 
    3. Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) 
    – Cập nhật chỉ tiêu (4) – Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh tại mục “1.Người nộp lệ phí môn bài” mặc định theo chỉ tiêu [05] – Mã số thuế trên tờ khai
    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS trong trường hợp làm thay đổi tiểu mục hạch toán
    4.  Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01/QT-LNCL)
    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên mục Số thuế phải nộp lên phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm
    5. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
    – Cập nhật không cảnh báo vàng nếu Chỉ tiêu [33] = [32] * 10% – (tổng cột (6) trên PL giảm thuế)
    – Cập nhật hiển thị mặc định STT thứ “1” đối với nhà máy đầu tiên trên phụ lục 01-2/GTGT
    6. Tờ khai danh sách số hiệu tài khoản thanh toán (01/DS-TK)
    – Cập nhật bỏ kiểm tra ràng buộc trùng số tài khoản giữa các dòng
    7. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/CNV-TNCN)
    – Cập nhật ràng buộc:
    + Mở cho phép sửa chỉ tiêu [45] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [40] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ.
    + Mở cho phép sửa chỉ tiêu [41] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [19] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ
    8. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
    – Cập nhật cho phép kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ
    9. Tờ khai thuế tài nguyên (02/TAIN)
    – Cập nhật không cho phép kê khai loại tài nguyên “Khoáng sản kim loại” (là tài nguyên có thuế suất = 0)
    10. Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT)
    – Cập nhật tính đúng số thuế phải nộp theo từng tỉnh trên phụ lục 01-2/TBVMT

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.9.0

Ngày 14/07/2022, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.0 cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đáp ứng Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/07/2022 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 4.8.9.

1. Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15

 • Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 11/07/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như sau:

 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước: 1.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước: 500 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước: 300 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước: 1.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước: 1.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước: 300 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước: 300 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước: 300 đồng
 • Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 như sau:

 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước: 4.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước: 2.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước: 1.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước: 3.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước: 4.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước: 2.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước: 2.000 đồng
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước: 2.000 đồng

2. Danh sách theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài (04/NCCNN)

 • Bổ sung chức năng tải bảng kê

Bắt đầu từ ngày 14/07/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.9.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK mới nhất tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Ngày phát hành Phiên bản Download bộ cài đặt HTKK  
17/08/2022 4.9.2 Tại đây  
04/08/2022 4.9.1
 
14/07/2022 4.9.0 Tại đây  
07/07/2022 4.8.9 Tại đây  
30/06/2022 4.8.8 Tại đây  
22/06/2022 4.8.7 Tại đây  
14/06/2022 4.8.6 Tại đây  
10/06/2022 4.8.5 Tại đây  
31/05/2022 4.8.4 Tại đây  
17/05/2022 4.8.3 Tại đây  
05/05/2022 4.8.2 Tại đây  
26/04/2022 4.8.1 Tại đây  
19/04/2022 4.8.0 Tại đây  
09/04/2022 4.7.9 Tại đây  
02/04/2022 4.7.8 Tại đây  
28/03/2022 4.7.7 Tại đây  
25/03/2022 4.7.6 Tại đây  
23/03/2022 4.7.5 Tại đây  
21/03/2022 4.7.4 Tại đây  
18/03/2022 4.7.3 Tại đây  
23/02/2022 4.7.2 Tại đây  
20/02/2022 4.7.1 Tại đây  
18/02/2022 4.7.0 Tại đây  
17/02/2022 4.6.9 ZIP  
15/02/2022 4.6.8 ZIP  
26/01/2022 4.6.7 ZIP  
19/01/2022 4.6.6 ZIP  
03/01/2022 4.6.5 ZIP  
01/11/2021 4.6.0 ZIP  
05/08/2021 4.5.9 ZIP  
30/06/2021 4.5.8 ZIP  
24/05/2021 4.5.7 ZIP  
02/04/2021 4.5.6 ZIP  
25/03/2021 4.5.5 ZIP  
19/03/2021 4.5.4 ZIP  
12/03/2021 4.5.3 ZIP  
19/02/2021 4.5.2 ZIP  
02/02/2021 4.5.1 ZIP  
08/01/2021 4.5.0 ZIP  

Trên đây là chia sẻ về nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất 2024, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một số nội dung phát sinh cập nhật phần mềm HTKK phiên bản mới nhất

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *