Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6

Mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6 mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh vi nhiều lý do khác nhau chủ hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc thất lạc giấy phép hộ kinh doanh.

Để xin cấp lại giấy giấy phép bạn cần làm mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2020.

Giay de nghi cap lai Giay chung nhan dang ky ho kinh doanh 1024x576 1
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Điều kiện xin cấp lại giấy phép hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể được cấp Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh khi có đầy đủ các điều kiện như sau:

  • Có ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên hộ kinh doanh phải được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
  • Có đầy đủ hồ sơ đăng ký cấp lại hộ kinh doanh hợp lệ;
  • Hộ kinh doanh nộp đầy đủ lệ phí cấp lại giấy phép hộ kinh doanh theo quy định.

Nội dung giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6

Phụ lục III-6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

TÊN HỘ KINH DOANH
_______
Số: ………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…….., ngày …. tháng … năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch……………

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:……………………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/… tại: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………………….. Fax (nếu có): ………………………………………….

Email (nếu có): …………………….. Website (nếu có): ………………………………………………….

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………………………………………………

Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)1

——————-

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Mau kem va Xanh duong Kinh doanh Hoi thao Su kien Trang web 1024x493 1
Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Tải về giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh PL III-6

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6 mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thủ tục xin cấp lại giấy phép hộ kinh doanh cá thể. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Các trường hợp được cấp lại giấy phép hộ kinh doanh cá thể?

Trường hợp Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, nát, rách hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Xin cấp lại giấy phép hộ kinh doanh ở đâu?

Hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp Quận/ huyện nơi đã cấp Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *