Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Phụ lục II-18) mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi đăng ký thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. vì nhiều lý do khác nhau mà giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc thất lạc giấy phép kinh doanh.

Để xin cấp lại giấy giấy phép bạn cần làm mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2020.

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh
Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh

Điều kiện xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép đăng ký kinh doanh khi có đầy đủ các điều kiện như sau:

  • Có ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên doanh nghiệp phải được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
  • Có đầy đủ hồ sơ đăng ký cấp lại giấy phép kinh doanh hợp lệ;
  • Doanh nghiệp nộp đầy đủ lệ phí cấp lại giấy phép doanh theo quy định.

Nội dung giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Phụ lục II-18)

Phụ lục II-18

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP  
Số: ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………………

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ………………..

Lý do đề nghị cấp lại: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký và ghi họ tên)[1][1] – Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh
Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Tải về mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-18)

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Phụ lục II-18) mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Các trường hợp được cấp lại giấy phép kinh doanh?

Trường hợp Giấy phép đăng ký kinh doanh bị mất, cháy, nát, rách hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Xin cấp lại giấy phép kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT cấp tỉnh/thành phố nơi đã cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *