Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh năm 2021

Phụ lục III-1: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể năm 2021.

Giay de nghi dang ky ho kinh doanh 1024x576 1
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Phụ lục III-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-oo0oo—-

 

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………….. Giới tính: ….

Sinh ngày: ….. /….. /…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:       

Chứng minh nhân dânCăn cước công dân
Hộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………. Email (nếu có): …………………………

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Fax (nếu có): ………………….

Email (nếu có): …………………………………… Website (nếu có): …………….

3. Ngành, nghề kinh doanh[1]: ……………………………………………………….

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………

5. Số lượng lao động (dự kiến): …………………………………………………………

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Cá nhânCác thành viên hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STTHọ tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhQuốc tịchDân tộcĐịa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhânChữ ký
12345678910
          

Tôi Xin cam kết:

– Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

   CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)[2][1] – Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

[2] Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

thanh lap ho kinh doanh ca the 1024x576 1
Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể 2021

Tải về giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể Phụ lục III-1

Cách điền giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi tải mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, các bạn điền đầy đủ các thông tin theo 2 mục như sau

Cách điền thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh

 • Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A
 • Giới tính: Nam
 • Sinh ngày: 20/01/1994          Dân tộc:Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
 • Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:   Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu
 • Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 123456789
 • Ngày cấp: 21/07/2016    Nơi cấp: Công an Tỉnh / Thành phố
 • Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…
 • Địa chỉ thường trú: 567/107/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ liên lạc: 567/107/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại (nếu có): ……………………. Email (nếu có): …………………………

Cách điền nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 • Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN A hoặc HỘ KINH DOANH dichvukhaibaothue.com
 • Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 567/107/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh. (Địa chỉ hộ kinh doanh dự kiến thành lập)
 • Điện thoại (nếu có): 0949 883 779. (Lưu ý: thông tin số điện thoại là bắt buộc)
 • Fax (nếu có): ………………….
 • Email (nếu có): ……………………………………
 • Website (nếu có): https://mocongty.net
 • Ngành, nghề kinh doanh:

+ Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

+ Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

+ Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ví dụ: Kinh doanh tạp hóa, kinh doanh quán ăn, kinh doanh quán cà phê,…

 • Vốn kinh doanh: 50.000.000VNĐ. Tùy theo số vốn thực tế chủ hộ kinh doanh đầu tư
 • Số lượng lao động (dự kiến): 01 .Tùy theo số lao động dự kiến của chủ hộ kinh doanh đầu tư
 • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

+ Chọn cá nhân nếu hộ kinh doanh chi do 1 người thành lập

+ Chọn các thành viên hộ gia đình: nếu có thêm các thành viên khác cùng góp vốn mở hộ kinh doanh

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh: Liệt kê đầy đủ thông tin các thành viên gia đình cùng nhau góp vốn kinh doanh
STTHọ tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhQuốc tịchDân tộcĐịa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhânChữ ký
12345678910
          

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn kiểm tra kỹ lại 1 lần sau đó in ra ký tên chủ hộ và các thành viên (nếu có) kềm theo CMND/CCCD/Hồ chiếu sao y công chứng nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND Tỉnh/ Thành phố nơi hộ kinh doanh dự kiến thành lập.

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *