Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đăng ký hình thức, chế độ kế toán công ty TNHH mtv, 2tv, cổ phần năm 2021 tại đây.

cong van dang ky hinh thuc che do ke toan 1024x576 1
Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán năm 2021

Nội dung mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán năm 2021

Mẫu tham khảo

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 01/CV—-oo0oo—-

CÔNG VĂN

(V/v: Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán)

Kính gửi : CHI CỤC THUẾ …………..

 • Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………….
 • Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………   
 • Mã Số Thuế:………………………….                                                                                        
 • Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………..…

CÔNG TY ……………………………………. xin đăng ký sử dụng chế độ kế toán theo các nội dụng sau:                                                                                                           

 1. Chế độ kế toán áp dụng: Việt Nam.
 2. Hệ thống chứng từ ban đầu : theo quy định.  
 3. Hệ thống tài khoản : theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
 4. Hệ thống sổ kế toán : Nhật ký chung
 5. Hệ thống báo cáo tài chính : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
 6. Ngôn ngữ sử dụng trong kế toán : Tiếng Việt Nam
 7. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam Đồng
 8. Các đồng tiền khác phát sinh phải được quy đổi ra tiền việt nam đồng theo tỷ giá giao dịch của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.                                                                                                           
 9. Đơn vị đo lường sử dụng trong kế toán : Theo hệ thống đo lường chính thức áp dụng tại Việt Nam.
 10. Niên độ kế toán áp dụng : Niên độ kế toán đầu tiên : từ ngày ……/…./…… đến hết ngày ……/…./…….  Niên độ kế toán tiếp theo : Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 11. Chế độ khấu hao : Khấu hao theo phương pháp Đường thẳng
 12. Phương pháp đánh giá hàng tồn kho : Bình Quân Gia quyền                                         
 13. Phương pháp kê khai : Thường Xuyên
 14. Đăng ký mở sổ sách kế toán bằng máy vi tính : Có, Phần mềm sử dụng : ……………….

Xin đề nghị CHI CỤC THUẾ …………………….. xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VP;
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm …..
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký và ghi rõ họ tên)…………………..

Tải về mẫu công văn đăng ký hình thức, chế độ kế toán 2021

Tải về mẫu công văn đăng ký hình thức chế độ kế toán năm 2021 file world tại đây

Download công văn đăng ký hình thức, chế độ kế toán 2021 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu công văn đăng ký hình thức chế độ kế toán năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu công văn đăng ký hình thức, chế độ kế toán năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *