Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.6 đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC

 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.6 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 4.9.5, cụ thể như sau:

 1. Cập nhật bổ sung phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC
 • Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (TT 195/2015): Bổ sung phụ lục Phiếu Tổng hợp doanh thu đính kèm tờ khai khi chọn ngành nghề là “Ngành hàng sản xuất, kinh doanh thông thường”
 • Đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB (TT 80/2021): Bổ sung ngành nghề “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm casino”, bắt buộc đính kèm phụ lục Phiếu Tổng hợp doanh thu nếu chọn ngành nghề này
 1. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN (TT 80/2021)
 • Cập nhật kiểm tra ràng buộc: “Chỉ tiêu [12] phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị làm tròn của chỉ tiêu ([10] x [11])”
 1. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Cho phép hoàn thành và kết xuất tờ khai khi nhập <Ngày cấp> bằng <Ngày sinh>
 1. Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản mẫu số 01/TTS (TT 40/2021)
 • Cập nhật ứng dụng kết xuất đúng giá trị chỉ tiêu [22] – Số tháng cho thuê của hợp đồng tại phụ lục 01-2/BK-TTS
 1. Cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Bổ sung vào danh mục đối với nhóm hàng hóa “Xe ô tô chạy điện bằng pin” (Mã 10404075) hiệu lực từ ngày 01/03/2022 đến ngày 28/02/2027 như sau:
  • Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 3%
  • Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ  nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 2%
  • Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 1%
  • Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 2%
 • Cập nhật thuế suất đối với nhóm hàng hóa “Xe ô tô chạy điện bằng pin” (Mã 10404075) từ ngày 01/03/2027 như sau:
  • Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống (Mã 104040751): thuế suất 11%
  • Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ (Mã 104040752): thuế suất 7%
  • Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ (Mã 104040753): thuế suất 4%
  • Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng (Mã 104040754): thuất suất 7%
  • Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040755): thuế suất 11%
  • Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ  nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040756): thuế suất 7%
  • Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040757): thuế suất 4%
  • Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng nhập khẩu bán ra trong nước (Mã 104040758): thuế suất 7%

Bắt đầu từ ngày 12/11/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.9.6 thay cho các phiên bản trước đây.

phan mem ho tro ke khai htkk 4.9.2
Tải phần mềm HTKK mới nhất 2022

Tải HTKK 4.9.6 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.9.6 tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Hoặc download htkk 4.9.6 nhanh Tại đây

Chúc các bạn cập nhật nâng cấp HTKK 4.9.6 thành công.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *