Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.0 cập nhật một số mức thuế Bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15

 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.0 cập nhật mức thuế Bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.9.9, cụ thể như sau:

 1. Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15
 • Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với các hàng hóa sau:
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 1.000  (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 600 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 1.000 (đồng)
 • Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đối với các hàng hóa sau:
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 4.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 2.000  (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 3.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 4.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 2.000 (đồng)
htkk 5.0.0
Download htkk mới nhất của Tổng cục thuế
 1. Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản – mẫu 01/TTS (TT40/2021)
 • Cập nhật cho phép kê khai bảng kê 01-2/BK-TTS trong trường hợp lớn hơn 10 hợp đồng.
 1. Tờ khai lệ phí môn bài – mẫu 01/LPMB (TT80/2021)
 • Cập nhật chức năng in tờ khai: Hiển thị đủ dữ liệu chỉ tiêu [04] – Người nộp lệ phí và chỉ tiêu [05] – Mã số thuế
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)
 • Cập nhật chức năng kê khai: Chỉ kiểm tra [31] phải <= [30] nếu nhập [30] là số dương, [33] phải <= [32] nếu nhập [32] là số dương.
 1. Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường – mẫu 02/PBVMT (TT80/2021)
 • Cập nhật tờ khai bổ sung tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS
 1. Tờ khai thuế tài nguyên – mẫu 01/TAIN (TT80/2021)
 • Cập nhật tờ khai bổ sung tổng hợp đúng dữ liệu điều chỉnh lên 01-1/KHBS và 01/KHBS
 1. Tờ khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – mẫu 01/CNKD (TT40/2021)
 • Cập nhật nếu tích chọn “Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay” thì chỉ tiêu [28c] -> [31c] không cho phép sửa
 1. Tờ khai thuế bảo vệ môi trường – mẫu 01/TBVMT (TT80/2021)
 • Cập nhật cho phép kết xuất XML tờ khai trong trường hợp nhập cột (9) – Sản lượng xăng dầu do doanh nghiệp/ đơn vị phụ thuộc bán ra thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế BVMT

Bắt đầu từ ngày 18/01/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải HTKK 4.9.7 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 5.0.0 tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Hoặc download htkk 5.0.0 nhanh Tại đây

Chúc các bạn cập nhật nâng cấp HTKK 5.0.0 thành công.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *