Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai mới nhất năm 2022 bên dưới.

Nội dung mẫu biên bản thay thế đơn điện tử theo Thông tư 78 mới nhất

Mẫu tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o…….

BIÊN BẢN THAY THẾ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Số: ……/2024/BBTT-…..

  • Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2023, Chúng tôi gồm:

Thông tin BÊN A (BÊN BÁN) BÊN B (BÊN MUA)
Tên doanh nghiệp    
Mã số thuế    
Địa chỉ trụ sở    
Đại diện    
Chức vụ    

Hai bên thống nhất lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử sai sót xác nhận các thông tin sau:

1. Hóa đơn điện tử thu hồi: Bên A thu hồi tờ hóa đơn điện tử mà Bên A đã lập và giao cho Bên B, cụ thể:

STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Ngày lập Ghi chú
1 1 C22…      

2. Lý do thay thế:  Xuất sai số tiền dịch vụ.

Nội dung đã ghi sai:

……… ………… ………………. …………………….. ………… ………………. ……………..

Nội dung đúng theo thỏa thuận:

……… ………… ………………. …………………….. ………… ………………. ……………..

3. Hóa đơn thay thế: Bên A đã lập và giao Bên B, 01 tờ hóa đơn thay thế:

STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Ngày lập Ghi chú
1 1 C22….      

4. Ý kiến khác:  không.

Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A và Bên B đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn thống nhất từng nội dung trên Biên bản thu hồi hóa đơn này và không có ý kiến gì thêm.

BÊN A (BÊN BÁN) BÊN B (BÊN MUA
Họ tên: …………….. Chức vụ: ……………….. Họ tên: ………………… Chức vụ: ………………

Tải về mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai

Tải về mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 mới nhất file word Tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 mới nhất của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử sai sót mới nhất mới nhất. Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *