Category Archives: Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động năm 2022

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động năm 2022

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2022

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà mới nhất năm 2022 Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà mới nhất năm 2022 ban hành theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022. Tải về Mẫu đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà .

Phiếu giao nhận hồ sơ 801 theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2022

Phiếu giao nhận hồ sơ 801 BHXH mới nhất năm 2022 về truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần theo Quyết định 505

Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH BHYT mới nhất 2022

Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH BHYT mới nhất 2022 theo Quyết định 505 bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TN lao động, BNN

Phiếu giao nhận hồ sơ 206: Giải quyết chế độ hưu trí

Phiếu giao nhận hồ sơ 206: Giải quyết chế độ hưu trí mới nhất 2022. (phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 206 (PGNHS 206)

Phiếu giao nhận hồ sơ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin

Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin (PGNHS 600MG)

Phiếu giao nhận hồ sơ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (PGNHS600LG)