Phiếu giao nhận hồ sơ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 600MG (PGNHS600MG) tại đây.

Phiếu giao nhận hồ sơ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin
Phiếu giao nhận hồ sơ 600MG Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phiếu giao nhận hồ sơ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin năm 2021

Số Hồ sơ: ………………………
Mẫu số: 600MG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng

bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ………………………………………………………………….  Mã đơn vị:………………………………………….
2. Điện thoại: ………………………………………………………………….  Email: ………………………………………………..

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ………………………………………………………………….

STTLoại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng
1Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
2Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) 
3– Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). – Trường hợp là Đảng viên: thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 
4Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS ban hành kèm theo QĐ 595) 

Lưu ý:

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và cung cấp thông tin trên mẫu biểu.

Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

         ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                        

                Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                         (Ký, ghi họ tên)                                                                                        (Ký, ghi họ tên)

Mẫu số 03

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg

Tên đơn vị:…………………………………………..

Mã đơn vị: ………………………………………….

Ngành nghề: ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………..

STTHọ và tên    Mã số BHXHCMND/ CCCDSố điện thoại (di động)Thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN đến hết tháng 9 năm 2021 (Tổng số tháng)Thông tin đề nghị điều chỉnh 1  Thông tin tài khoảnGhi chú  
Số tài khoảnNgân hàng
         
         
         
         
         
 ………, ngày …… tháng …… năm 2021
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH  
ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)  
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………… [02]. Giới tính:……………

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:…………… /………….. /………………. [04]. Quốc tịch:……………………………….

[05]. Dân tộc:……………………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………………….

[07]. Điện thoại:………………………………………… [08]. Email (nếu có):……………………………………………….

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………………………….. [09.2]. Huyện:

…………………………………………………………………………………… [09.3]. Tỉnh:…………………………………………..

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………………………………………

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:………………………………………………..

[11.2]. Xã:…………………………………….. [11.3]. Huyện:…………………………………. [11.4]. Tỉnh:……………..

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:……………………………………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………… [14.2]. Giới tính:…………

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /………………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………………… Huyện:………………………………………………. Tỉnh:…………………………….

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………….

[15]. Mức tiền đóng: ……………………………………  [16]. Phương thức đóng:………………………………………

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: ……………………………………………………………………………….

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:……………………………………………………………… Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):…………………………………………………………………………………..

Mã số hộ gia đình:……………………………………………………… Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:……………………………………………………………………………………………………………………………

Thôn (bản, tổ dân phố):……………………………………………………… Xã (phường, thị trấn):………………………………………………………………………………………

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):…………………………………………… Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):………………………………………………………………………………………

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

SttHọ và tênMã số BHXHNgày tháng năm sinhGiới tínhQuốc tịchDân tộcNơi đăng ký khai sinhMối quan hệ với chủ hộSố CMND/ CCCD/ Hộ chiếuGhi chú
AB123456789
           
           
           
 ………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai


……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Mẫu D01-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH  ngày14/042017 của BHXH Việt Nam)  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1): …………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo (2) …………………………………………………………………………………………………………)

TTHọ và tênMã số BHXHTên, loại văn bảnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhNgày văn bản có hiệu lựcCơ quan ban hành văn bảnTrích yếu văn bảnTrích lược nội dung cần thẩm định
12345678910
 …………..        
 …………..        
 …………..        
 ………….        
 ………….        

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

                                                                                                                                           Ngày ….. tháng ….. năm …….

         Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


1 Trường hợp người lao động không có trong danh sách lao động của đơn vị thì ghi là “Không có”. Trường hợp người lao động chưa có trong danh sách cơ quan bảo hiểm xã hội gửi thì ghi là “ Bổ sung”. Trường hợp điều chỉnh thông tin của người lao động thì ghi rõ thông tin cần điều chỉnh.

Tải về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 600MG (PGNHS600MG): Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin mới nhất 2021

Trên đây là chia sẻ về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục nhận hỗ trợ covid cho doanh nghiệp mới nhất năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ một các nhanh nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *