Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất năm 2022. Mời các bạn tham khảo điều kiện, thủ tục hồ sơ và quy trình thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân mới nhất hiện nay

Điều kiện thay đổi tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

– Kể từ ngày có thay đổi tên doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi tên công ty trong thời hạn 10 ngày

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 Luật Doanh nghiệp 2020

* Lưu ý: một số quy định như: tên bao gồm hai thành tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.;

– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

– Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

– Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

– Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Thu tuc thay doi ten doanh nghiep
Thu tuc thay doi ten doanh nghiep

Hồ sơ thay đổi tên công ty theo Luật doanh nghiệp 2020

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp nếu không phải đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên về việc đổi tên công ty.
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp nếu không phải đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp nếu không phải đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên công ty hợp danh theo Luật doanh nghiệp 2020:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền thay đổi tên doanh nghiệp nếu không phải đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên Doanh nghiệp tư nhân theo Luật doanh nghiệp 2020:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Giấy ủy quyền thay đổi tên doanh nghiệp nếu không phải chủ doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2020:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp nếu không phải đại diện theo pháp luật
Thu tuc thay doi ten doanh nghiep theo luat doanh nghiep 2020
Thu tuc thay doi ten doanh nghiep theo luat doanh nghiep 2020

Quy trình thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

Các bước nộp hồ sơ thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Cách thức thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lệ phí thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp:

 • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng/hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

Kết quả nhận được

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục sau khi thay đổi tên doanh nghiệp

 • Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp cần khắc lại con dấu tròn mới
 • Thay đổi thông tin trên hóa đơn của doanh nghiệp
 • Thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng
 • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội
 • Thông báo cho các đối tác và khác hàng của doanh nghiệp
 • Làm phụ lục hợp đồng thay đổi tên đối với các dự án, công trình đang triển khai
 • Thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn (TB04/AC) với cơ quan thuế
 • Thông báo thay đổi tên đối với các tài sản, hồ sơ giấy tờ mà doanh nghiệp đứng tên.

Trên đây là các chia sẻ về thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các nội dung cần thay đổi tên công ty mới nhất năm 2022. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019);
 • Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Chi phí thay đổi tên doanh nghiệp hết bao nhiêu?

Chi phí dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp của dichvukhaibaothue.com là: 500.000đ
Tham khảo bảng giá tiết tại đây

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp mất bao lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đổi tên doanh nghiệp có phải ký lại hợp đồng?

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 thì việc Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đổi tên doanh nghiệp không thuộc các trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động và không bắt buộc phải ký lại hợp đồng lao động. Khi thay đổi tên doanh nghiệp cần làm thêm phụ lục hợp đồng.
>>> Tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng tại đây

Thay đổi tên doanh nghiệp có ảnh hưởng gì không?

Thay đổi tên doanh nghiệp có ảnh hưởng đến các hồ sơ, giấy tờ lên quan đến tên doanh nghiệp.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *