Category Archives: Thay đổi nội dung kinh doanh

Thủ tục thay đổi thẻ căn cước trên giấy phép kinh doanh

art 02

Quý Doanh nghiệp đang băn khoăn về việc thay đổi Căn cước công dân thì có cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Thực tế, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty có thể hiện thông tin số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân của người đại diện […]

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp – [500.000đ]

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty trọn gói chỉ 500.000đ, hoàn thành trong vòng 3 ngày làm việc, thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần, thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên (1TV), thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên (2TV),….

Dịch vụ thay đổi tên công ty, doanh nghiệp – [500.000đ]

Dịch vụ thay đổi tên công ty trọn gói chỉ 500.000đ, hoàn thành trong vòng 3 ngày làm việc, thay đổi tên công ty cổ phần, thay đổi tên công ty TNHH một thành viên (1TV), thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên trở lên (2TV),….

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất năm 2022. Thay đổi tên công ty TNHH 1TV, 2TV, công ty CP, công ty hợp doanh, DNTN.

Thủ tục cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh

Thủ tục cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh mới nhất 2022. thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng ký thuế,…