Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty năm 2021 mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, cổ phần năm 2021 tại đây.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật
Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021

Nội dung mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                      
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi …

 

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …….;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà …… (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) – chức danh: … … sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh: … …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … …    Giới tính: … … …

Chức danh: … … … 

Sinh ngày: … …                  Dân tộc: … …                Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …               Ngày cấp: … …    Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                        
– Như điều 3;
– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);
Lưu:
CHỦ SỞ HỮU
(Ký, ghi rõ họ tên)……………………………………………………

Tải về mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tải về Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021 file world tại đây

Download quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *