Mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chỉ tiết và tải mẫu tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên bên dưới.

Nội dung mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                     
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi vốn điều lệ

———————

CHỦ SỞ HỮU

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  • Căn cứ Điều lệ ……………………………………………….;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ …………………. đồng lên ………………………..đồng.

Hình thức tăng vốn: …………………………………………………………………..

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(bằng số, VNĐ) Tỷ lệ (%)
1 Đồng Việt Nam    
2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi    
3 Vàng    
4 Quyền sử dụng đất    
5 Quyền sở hữu trí tuệ    
6 Các tài sản khác    
Tổng số      

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà  ……………….tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                                                                                                      

Nơi nhận:                                                                        
– Như điều 3;
– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);
Lưu:
CHỦ SỞ HỮU
(Ký, ghi rõ họ tên)……………………… ……………………………
Mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV
Mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV

Tải mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV

Download mẫu tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV mới nhất TẠI ĐÂY

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty 1 thành viên

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV mới nhất của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất theo quy định.

XIN LƯU Ý: Nội dung biểu mẫu và các văn bản được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm các bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, các bạn vui lòng liên hệ dichvukhaibaothue.com để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

4.9/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *