Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật (giám đốc) công ty trọn gói giá rẻ mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020 của dichvukhaibaothue.com giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Khi thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp phải thông báo với phòng đăng ký kinh doanh tròng vòng 10 ngày làm việc. Hãy liên hệ ngay với dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật của dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật (giám đốc) công ty mới nhất năm 2021
Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật (giám đốc) công ty mới nhất năm 2021

Chi phí dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật công ty

Chi phí dịch vụ bổ sung đại diện pháp luật trọn gói tại dichvukhaibaothue.com chi tiết như sau:

Lệ phí thay đổi người đại diện theo pháp luật: 50.000đ

– Lệ phí công bố thông tin thay đổi đại diện pháp luật lên Cổng thông tin quốc gia: 100.000đ

– Phí ủy quyền nộp và nhận hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật: 200.000đ

– Phí dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật của dichvukhaibaothue.com: 500.000đ

Như vậy, tổng chi phí trọn gói khi sử dụng dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật công ty là 850.000 đồng.

Hồ sơ cần chuẩn bị để bổ sung, thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

Sử dụng dịch vụ thay đổi giám đốc công ty tại dichvukhaibaothue.com bạn chỉ cần cung cấp 2 thông tin:

 • File scan hoặc file hình giấy phép kinh doanh;
 • Thông tin chứng minh nhân dân (CMND)/ Căn cước công dân (CCCD)/ Hộ chiếu của giám đốc mới.

Quy trình, thủ tục đăng ký thay đổi đại diện pháp luật 2021

Quy trình, Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được thực hiện theo 06 bước sau:

Quy trinh thay doi nganh nghe kinh doanh
Quy trình dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật

Bước 1: Tiếp nhận thông tin bổ sung, thay đổi đại diện pháp luật từ khách hàng

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ bổ sung, thay đổi đại diện pháp luật đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Liên hệ khách hàng ký và nộp hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật tới phòng đăng ký kinh doanh

Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật trong vòng 3 ngày làm việc.

Bước 5: Sau khi hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được giấy phép kinh doanh mới.

Bước 6: Bàn giao giấy phép kinh doanh mới cho khách hàng

Trong quá trình thực hiện dịch vụ thủ tục thay đổi đại diện pháp luật, dichvukhaibaothue.com sẽ cập nhật cho khách hàng tình hình thay đổi mới nhất.

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi đại diện pháp luật

Thời gian để hoàn thiện dịch vụ thủ tục thay đổi đại diện pháp luật là: 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Trong đó:

 • 01 ngày để dichvukhaibaothue.com soạn hồ sơ và liên hệ khách hàng ký hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty.
 • 03 ngày để Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép kinh doanh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • 01 ngày để dichvukhaibaothue.com nhận và bàn giao kết quả đến tận nơi cho khách hàng.

Lưu ý: Không tính thời gian nghĩ lễ, cuối tuần hay những trường hợp bất khả kháng như cách ly cộng đồng, có quyết định từ sở KH&ĐT tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ,…Chúng tôi sẽ báo cáo cho bạn kết quả trả về của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điện tử được gửi từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thành phần hồ sơ, thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1TV

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

3. Nghị quyết, Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Giấy ủy quyền cho dichvukhaibaothue.com nộp và nhận kết quả

(Doanh nghiệp lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.)

Thành phần hồ sơ thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

A. Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

3. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

4. Giấy ủy quyền cho dichvukhaibaothue.com nộp và nhận kết quả

(Doanh nghiệp lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu)

B. Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020

1. Thông báo thay đổi giám đốc công ty TNHH 2 thành viên;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

3. Bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

4. Giấy ủy quyền cho dichvukhaibaothue.com nộp và nhận kết quả

(Doanh nghiệp lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu)

Thành phần hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

3. Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

4. Giấy ủy quyền cho dichvukhaibaothue.com nộp và nhận kết quả

(Doanh nghiệp lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu)

Thay đổi nội dung kinh doanh
Thủ tục đăng ký thêm đại diện pháp luật 2021

Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật của dichvukhaibaothue.com

Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật của dichvukhaibaothue.com giúp quý khách hàng giảm khá nhiều thời gian và công sức. Đến với dichvukhaibaothue.com bạn sẽ được cung cấp dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật cho công ty bao gồm:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục đổi đại diện pháp luật;
 • Tư vấn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi giám đốc công ty tại phòng đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên
 • Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đại diện pháp luật lên Cổng thông tin.
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp. 
 • Hướng dẫn các thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đại diện pháp luật cho khách hàng.
Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật
Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật

Ngoàị dịch vụ về thay đổi đại diện pháp luật, dichvukhaibaothue.com còn cung cấp các dịch vụ thành lập công ty vốn Việt Namthành lập công ty vốn đầu tư nước ngoàidịch vụ kế toán, Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ đăng ký chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử, đăng ký nhãn hiệu, …

Sau khi tham khảo qua bài viết trên mà Quý Khách hàng vẫn còn vướng mắc về thủ tục, hồ sơ thay đăng ký kinh doanh thì đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay đến số Hotline: 0949 883 779 của dichvukhaibaothue.com để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh nhé!

Công ty có tư vấn dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật miễn phí không?

Ngoài việc cung cấp các gói dịch vụ về thay đổi đại diện pháp luật. Chúng tôi giúp hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho những quý khách có nhu cầu.

Thời gian thực hiện mất bao lâu?

Thời gian để hoàn thiện thủ tục thay đổi đại diện pháp luật là: 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng.

Công ty có thể đăng ký bao nhiêu đại diện pháp luật?

Luật Doanh nghiệp 2020 công ty có thể có 1 hoặc nhiều đại diện pháp luật tùy theo nhu cầu kinh doanh của mỗi đơn vị.

Chi phí thay đổi giám đốc công ty là bao nhiêu?

Chi phí trọn gói khi sử dụng dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật công ty của dichvukhaibaothue.com là 850.000 đồng. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ: 0949 883 779 để được hỗ trợ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *