Mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán công ty TNHH, cổ phần năm 2021 tại đây.

Quyet dinh bo nhiem ke toan 1024x576 1
Mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán năm 2021

Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán năm 2021

Mẫu tham khảo

TÊN CÔNG TYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 01/QĐ—-oo0oo—-
……….., ngày … tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.
  • Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  ………………….  số ………………… cấp ngày ……………………….
  • Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.
  • Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: …………………………………………..    Giới tính: ……………..

Singh ngày: ……………….                 Dân tộc:  ……………               Quốc tịch: ……………….

Số CMND/CCCD: ………….      Ngày cấp: ……………      Nơi cấp: ……………..

HKTT: …………………………

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty 
Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

  • Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán.
  • Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

Điều 4Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

Nơi nhận:                                                       
Như điều 4 : để chấp hành;                      
Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);
Lưu văn phòng Công ty./.
………………………., ngày … tháng …. năm …..
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(ký, ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán 2021

Tải về mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán năm 2021 file world tại đây

Download Quyết định bổ nhiệm kế toán 2021 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *