Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 (Mẫu số 20/TXN-TNCN) theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 tại đây.

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 (Mẫu số 20/TXN-TNCN)
Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 (Mẫu số 20/TXN-TNCN)

Nội dung mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021

 

Mẫu số: 20/TXN-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-oo0oo—-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm……………….

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)………………………………………

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

  1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………….
  2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

  1. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………
  2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ………. đến ngày 31 tháng 12 năm……

Số tiền là……………………………. đồng

Trong đó:

  1. Tại Việt nam:……………………………………. đồng
  2. Tại nước ngoài:…………………………………. đồng
  3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):……………………………………………………….

– Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…………………………………………

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………………………………………………..

  1. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………………………………..tại Việt Nam là do………………………….. (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng………năm…………………

 

 

 

                            ………………., ngày ….. tháng ….. năm ………
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

 

Tải về Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 (Mẫu số 20/TXN-TNCN)

Tải về Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 (Mẫu số 20/TXN-TNCN) file world tại đây

Tải về Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 (Mẫu số 20/TXN-TNCN) file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 (Mẫu số 20/TXN-TNCN) của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *