Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho người khác về việc giải quyết công việc. Mẫu ủy quyền nêu rõ người được ủy quyền, nội dung ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền tại đây.

Tải về biểu mẫu tại đây

Nội dung mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông / (Bà):  ……………………….            Giới tính: ………….

Sinh ngày: …………………………             Dân tộc: ………….             Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số: ……………………………………..

Ngày cấp: ……………  Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Là người đang làm thủ tục đề nghị đăng ký thành lập công ty tại TP.HCM.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (Bên B):

Ông (Bà): ………………………..   Ngày sinh: …………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số:………………………………………

Ngày cấp: ………………………   Nơi cấp: ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Từ ngày ký đến khi hoàn tất công việc.

Thù lao ủy quyền: ủy quyền này không có thù lao

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản chính, mỗi bên giữ 01 bản.

 

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

…………………………………………..

…………………., ngày…….tháng………năm……..

BÊN ỦY QUYỀN
Đại diện pháp luật của Công ty
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

…………………………………………

Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty
Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

Tải về mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

Tải về mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty file world tại đây

Tải về mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty file pdf tại đây

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *