Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên mới nhất năm 2021 theo Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2tv tại đây.

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH mới nhất năm 2021
Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2tv mới nhất năm 2021

Nội dung Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH mới nhất năm 2021

Phụ lục I-6

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/20…/TT-BKHĐT ngày … tháng … năm 20… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân Địa chỉ thường trú đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của TV là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với TV là tổ chức Vốn góp Thời hạn góp vốn3 Chữ ký của thành viên4 Ghi chú
Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có) Tỷ lệ (%) Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi họ tên)5

 

 


1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).

2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:

– Đồng Việt Nam

– Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

– Vàng

– Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

– Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản)

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3 – Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.

– Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.

– Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.

4 Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp thành viên là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức ký trực tiếp và ghi rõ họ tên vào phần này.

5 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Tải về mẫu danh sách thành viên công ty TNHH mới nhất năm 2021

Tải về mẫu danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên mới nhất năm 2021 file world tại đây

Tải về mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2TV mới nhất năm 2021 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu danh sách thành viên công ty TNHH mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2TV mới nhất năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *