Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 0149, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề chăn nuôi” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác

Mã ngành 0149 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác
Ma nganh 0149 Chan nuoi khac
Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác

Nhóm này gồm:

– Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ
cá cảnh): chó, mèo, thỏ, bò sát, côn trùng;

– Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong;

– Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;

– Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

Loại trừ:

– Nuôi và thuần dưỡng thú từ các trại được phân vào nhóm 01620;

– Sản xuất da, lông của các con vật do săn bắt và đánh bẫy được phân vào nhóm 01700 (Săn bắt,
đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);

– Trang trại nuôi ếch, nuôi cá sấu, nuôi ba ba được phân vào nhóm 03222 (Nuôi trồng thủy sản
nước ngọt);

– Huấn luyện các con vật cảnh được phân vào nhóm 91030 (Hoạt động của các vườn bách thảo,
bách thú và khu bảo tồn tự nhiên).

Tu Van Thanh Lap Cong Ty Mã ngành 4632 Bán buôn thực phẩm
Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác

Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác đã đăng ký thành công

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0149Chăn nuôi khác

Trường hợp 2: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0149 Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc

Trường hợp 3: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0149Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật nuôi khác kể cả các con vật nuôi cảnh Nuôi ong và sản xuất mật ong Nuôi tằm, sản xuất kén tằm

Trường hợp 4: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0149Chăn nuôi khác
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật

Trường hợp 5: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
0149Chăn nuôi khác
Chi tiết: Sản xuất heo giống thương phẩm

Trên đây là chia sẻ về Mã ngành Mã ngành 0149 Chăn nuôi khác mới nhất 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành chăn nuôi khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Mã ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chăn nuôi thuốc lĩnh vực kinh doanh nào

Mã chứng khoán ngành chăn nuôi

Nghề chăn nuôi

Nuôi lừa lấy thịt

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *