Hồ sơ thành lập công ty mới nhất hiện nay bao gồm những loại hồ sơ sau: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty TNHH một thành viên, Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Hồ sơ thành lập công ty cổ phần, Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, Hồ sơ thành lập công ty hợp doanh. Mời các bạn tham khảo từng loại hồ sơ thành lập công ty để chọn lựa loại hình doanh nghiệp phù hợp cho mình.

Hồ sơ thành lập công ty
Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định;
 2. Điều lệ công ty TNHH một thành viên;
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định
 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Có thể bạn quan tâm:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo mẫu quy định;
 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);
 3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định;
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty theo mẫu quy định;
 2. Điều lệ công ty cổ phần;
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo quy định;
 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập công ty hợp doanh

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành ập công ty hợp doanh theo mẫu quy định;
 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh);
 3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định;
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở đâu?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty cần những gì?

– Chuẩn bị thông tin thành viên/ Cổ đông công ty: Chứng minh nhân dân (CMND)/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu. (Các giấy tờ còn hạn sử dụng và sao y không quá 3 tháng)

– Chọn loại hình kinh doanh công ty: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty hợp doanh

– Chuẩn bị tên công ty cần thành lập

– Chuẩn bị địa chỉ trụ sở chính công ty

– Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh cần hoạt động

– Chuẩn bị mức vốn đều lệ công ty cần đăng ký

Thành lập công ty cần những gì?
Thành lập công ty cần những gì?

Các bước thành lập công ty

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thủ tục như hướng dẫn trên.
 • Bước 2: Soạn thảo và hoàn thện hồ sơ thành lập công ty phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
 • Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty đầy đủ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Bước 4: Nhận kết quả giấy phép đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đầy đủ và chính xác.
 • Bước 5: Khắc dấu tròn công ty và soạn thảo thông báo mẫu dấu lưu tại doanh nghiệp.

Những thủ tục quan trọng sau khi thành lập công ty

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, để có thể chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục sau:

 • Treo biển tại trụ sở của doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan Thuế.
 • Đăng ký chữ ký số để kê khai và nộp thuế theo quy định
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài qua mạng theo quy định
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được cấp giấy phép con trước khi hoạt động.
 • Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi kịp thời và chính xác trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.
 • Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Đăng kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Để hỗ trợ nhu cầu của mọi doanh nhân tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thành công, dichvukhaibaothue.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói trước và sau khi nhận được giấy phép kinh doanh. Tất cả quy trình thủ tục đều được dichvukhaibaothue.com hỗ trợ chuẩn bị kỹ lưỡng, nhanh chóng và đúng quy định. dichvukhaibaothue.com sẽ giúp bạn lên kế hoạch từ lúc chuẩn bị hồ sơ cho đến chiến lược phát triển kinh doanh.
Tai sao chon thanh lap loai hinh cong ty

Những lợi ích nhận được khi sử dụng dịch vụ của dichvukhaibaothue.com

 • Giấy phép kinh doanh;
 • Thông báo về cở quan thuế quản lý trực tiếp
 • Biên lai công bố trên cổng thông tin quốc gia
 • Dấu tròn công ty;
 • Điều lệ công ty;
 • Hướng dẫn các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp: mở tài khoản, đặt in hoá đơn; Tư vấn đăng ký chữ ký số khai thuế và nộp thuế điện tử
 • Hồ sơ thuế ban đầu, đăng ký phương pháp thuế, đăng ký sử dụng hoá đơn đện tử;
 • Hỗ trợ kê khai thuế trong quá trình hoạt động;

Ngoài ra, dichvukhaibaothue.com còn tư vấn cho các bạn cách đặt tên doanh nghiệp hay, địa chỉ công ty đẹp thu hút khách hàng, kế toán thuế, chứ ký số, hóa đơn điện tử và các chiến lược mở rộng thị trường để thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,…

Trên đây là chia sẻ về hồ sơ thành lập công ty của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thành phần hồ sơ thành lập công ty theo đúng quy định. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *