Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2021 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh năm 2021 (Phụ lục II-25) tại đây.

Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2021
Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2021

Nội dung giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2021

Phụ lục II-25

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 TÊN DOANH NGHIỆP  
Số: …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là[1] (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:       

Chứng minh nhân dânCăn cước công dân
Hộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………… Email (nếu có): …………………………

Là người ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số ………… do Phòng Đăng ký kinh doanh ………… cấp ngày … /… /…… về việc đăng ký/thông báo …………………… của ………… (Tên Doanh nghiệp) – Mã số doanh nghiệp ………… (nếu có)[2].

Tôi đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh ………… dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số ………… nêu trên.

Lý do đề nghị: …………………………………………………………………………….

Tôi cam kết tôi là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp này.

     NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký và ghi họ tên)[3]

[1] Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

[2] Không ghi trong trường hợp đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

[3] Người đã ký tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được đề nghị dừng thực hiện ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Tải về mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh năm 2021

Tải về mẫu giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2021 file world tại đây

Download Đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh năm 2021 (Phụ lục II-25) file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *