Mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm mới nhất tại đây.

DE NGHI KHONG THUC HIEN THONG BAO HANG THANG
Mẫu số 17: Đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất

Nội dung mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất năm 2021

Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO HẰNG THÁNG

 VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

               Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………….Sinh ngày ………./……../………

Số chứng minh nhân dân: ……………..………………………………………..

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH……………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:…………..….………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….……………………………………

Theo Quyết định số…………………… ngày……../……/……. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố……………………, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp…………..tháng, từ  ngày……../……./……… đến ngày………/………/………

Hiện nay, tôi (1)…………………………………………………………………………….. (có giấy xác nhận kèm theo).

Do đó, tôi đề nghị quý Trung tâm cho tôi không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                        .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..  
Người đề nghị  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nêu cụ thể một trong các trường hợp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

Download tai lieu 3
Tải mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Tải về mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Tải về mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm 2021 file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu số 17: Đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mới nhất mới nhất của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mẫu đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *