Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính.

Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ hay biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới nhất tại đây.

>>> Xem thêm: mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Mau bien ban thanh ly hop dong
Mẫu biên bản thanh lý hủy hợp đồng mới nhất

Nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……./TLHĐ-……

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại        : …………………………………… Fax: …………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại        : ……………………………………………… Fax: …………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……. ký ngày …./…../……..  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

……………………………………………
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

………………………………………………….

Download bieu mau
Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Tải biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất 2021

Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thông tin biên bản thanh lý hợp đồng. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *