Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế mới nhất 2022. Bạn muốn thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế? Tham khảo ngay dịch vụ làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế tại dichvukhaibaothue.com chỉ khoảng 10 – 15 ngày. Hỗ trợ tư vấn miễn phí toàn bộ vấn đề pháp lý trước và sau khi được cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Điều kiện cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

(3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
+ Quản trị lữ hành;
+ Điều hành tour du lịch;
+ Marketing du lịch;
+ Du lịch;
+ Du lịch lữ hành;
+ Quản lý và kinh doanh du lịch. 

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Trình tự thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Gửi qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch). 

Thành phần số lượng hồ sơ cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

– Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) ;
(2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 

Lệ phí thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Phí, lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Căn cứ pháp lý thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
– Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Trên đây là các chia sẻ về thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Cơ quan nhà nước nào cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Đơn de nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:

cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế?

phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa

Đơn de nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *