Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên (Phụ lục II-4) mới nhất theo Luật doanh nghiệp năm 2020. Đây là một trong các biểu mẫu quan trọng để tiến hành thay đổi chủ sở hữu công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, cùng với các bước thay đổi hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

Thong bao thay doi chu so huu cong ty TNHH 1 thanh vien 1024x576 1
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Nội dung mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu tham khảo

Phụ lục II-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP  
Số: …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

   
   

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh[1]: Có                    Không

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin

sau khi thay đổi như sau:

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………………. Giới tính: ….

Sinh ngày: …… /….. /…….. Dân tộc: …………….  Quốc tịch: …………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:       

Chứng minh nhân dânCăn cước công dân
Hộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

Quốc gia: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

Quốc gia: ………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ……………………… Email (nếu có): ……………………….

2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

– Thông tin về tổ chức:

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ………………………………….  

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

Quốc gia: ………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): ………………………

Email (nếu có): ………………………………. Website (nếu có): …………………

Mô hình tổ chức công ty:

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI
(Ký và ghi họ tên)2
…………………………….
CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ
(Ký và ghi họ tên)3
……………………………

[1] Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.

3 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.

2, 3 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

>>> Tham khảo thêm: Hồ sơ thành lập công ty mới nhất năm 2021

Tải về mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên theo luật doanh nghiệp 2020

Các bước thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Sau khi chuẩn bị và soạn thảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1tv, người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền tiến hành làm nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ sau đó tiến hanh nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Nhận kết quả thay đổi chủ sở hữu công ty

Trong vòng 3 ngày làm việc các chuyển viên của Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT sẽ kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh với thông tin của chủ sở hữu mới.

Bước 3: Đăng bố cáo thay đổi thông tin chủ sở hữu mới lên Cổng thông tin quốc gia.

Theo quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp phải đăng bố cáo lên công thông tin quốc gia.

Hiện này, để thuận tiện trong việc xử lý hồ sơ khi nộp hồ sơ cũng là lúc doanh nghiệp thanh toán chi phí đăng bố cáo tại Sở KH&ĐT.

Thay doi chu so huu cong ty TNHH 1 thanh vien 1024x576 1
Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên của dichvukhaibaothue.com


Trong quá trình tìm hiểu thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty mà bạn cảm thấy qua rườm rà và phức tạp thì có thể tham khảo dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của dichvukhaibaothue.com.

Ngoài dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh, dichvukhaibaothue.com còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói với mức chi phí ưu đãi sẽ giúp Quý doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chí phí.

Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và thay quý doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ sau đó sẽ liện hệ ký hồ sơ tận nơi, đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại sở KH&ĐT, sau cùng sẽ giao kết quả: giấy phép + con dấu (nếu có) đến tận tay khách hàng.

Công ty dichvukhaibaothue.com chuyên cung cấp các dịch vụ làm giấy phép kinh doanh bao gồm các thủ tục thành lập mới và thay đổi nội dung kinh doanh.

– Các dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh như : thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi thành viên, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi đại diện theo pháp luật (giám đốc), chuyển đổi loại hình doanh nghiệp….

– Các dịch vụ thành lập mới như: Thành lập công ty TNHH 1 thành viên, Thành lập công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đặc biệt tại dichvukhaibaothue.com còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100& vốn đầu tư nước ngoài, …

Sử dụng dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV tại dichvukhaibaothue.com, Quý khách sẽ được hưởng các đặt quyền như sau:

– Tư vấn miễn phí điều kiện về chủ sở hữu công ty;

– Chuyên viên của dichvukhaibaothue.com sẽ thay mặt quý khách soạn thảo hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty:

+ Mẫu Quyết định thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

+ Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

– dichvukhaibaothue.com sẽ thay mặt Qúy khách hàng nộp hồ sơ lệ Sở KH&ĐT bên cạnh đó sẽ thẽo dõi quá trình xử lý hồ sơ cho đến khi ra kết quả và ban giao tạn nới đến cho Qúy khách hàng;

– dichvukhaibaothue.com sẽ thay quý khách hàng thực hiện các thủ tục công bố nội dung thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp;

– Và đặt biệt Quý khách sẽ nhận được gói tư vấn miễn phí các thủ tục sau khi thay đổi chủ sở hữu công ty.

Trên đây là chia sẻ về mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên mới nhất theo luật doanh nghiệp 2020 của dichvukhaibaothue.com, hy vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên mất bao lâu?

Theo quy định thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên sẽ mất 03 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Liên hệ: 0949 883 779 để được tư vấn thêm

Chi phí thay chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên hết bao nhiêu?

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ tại dichvukhaibaothue.com chỉ bỏ ra một mức phí 500.000đ và không phải đi ủy quyền hay nộp hồ sơ ại sở KH&ĐT.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *