Mẫu Giấy đi đường Đồng Nai mới nhất sẽ được áp dụng từ 0 giờ ngày 7/9/2021. Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 7/9/2021, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ cấp Giấy đi đường theo mẫu mới cho nhóm đối tượng lưu thông trên đường, theo Công văn hướng dẫn số 10616/UBND-KGVX về việc quy định bổ sung một số đối tượng được tham gia lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Mẫu giấy đi đường Đồng Nai mới nhất

Mau giay di duong moi nhat cua Dong Nai

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy đi đường

Hướng dẫn tiếp nhận thông tin đề nghị cấp giấy đi đường từ các doanh nghiệp mới nhất của Sở Công Thương Đồng Nai

I.       Đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh điện, trạm chiết nạp khí, kinh doanh khí, kho chứa khí, kho chứa xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, vận chuyển xăng dầu, hóa chất tẩy rửa, hóa chất phục vụ xử lý nước:

1.      Về thành phần hồ sơ: Các doanh nghiệp hoàn chỉnh danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường (theo mẫu danh sách kèm theo) gửi về Sở Công Thương.

2.      Cách thức nộp hồ sơ và tiếp nhận giải đáp thắc mắc:

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ cấp giấy đi đường theo các hình thức sau:

2.1. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Sở Công Thương, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

2.2. Nộp hồ sơ online qua các đầu mối:

– Đối với các doanh nghiệp thuộc hệ thống điện lực, trạm chiết nạp LPG, sản xuất/kinh doanh khí Oxy, hóa chất tẩy rửa, hóa chất phục vụ xử lý nước:

+ Ông Nguyễn Trung Hậu, điện thoại/zalo: 0985659369.

+ Ông Nguyễn Hồng Phong, điện thoại/zalo: 0374567886

+ Ông Trần Minh Đạt, điện thoại/zalo: 0918885808

– Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất:

+ Bà Huỳnh Duy, điện thoại/zalo: 0797 933 475.

+ Bà Nguyễn Trần Thùy Linh, điện thoại/zalo: 0901201090

+ Ông Phạm Toàn, điện thoại/zalo: 093973078

+ Bà Nguyễn Hoàng Quyên, điện thoại/zalo: 0902980038

– Đối với ngành xuất nhập khẩu, lĩnh vực xăng dầu và khí (kinh doanh, vận chuyển và kho):

+ Bà Phan Thị Hải Yến, điện thoại/zalo: 0972585865.

+ Bà võ Trương Như Thùy, điện thoại/zalo:

+ Ông Lục Văn Thủy, điện thoại/zalo: 0913316716

2.3. Thời gian tiếp nhận: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trước ngày 5/9/2021.

4. Quy trình xử lý hồ sơ:

– Sở Công Thương (phòng Quản lý công nghiệp, Quản lý thương mại và Kỹ thuật & Quản lý năng lượng) tiếp nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường (theo mẫu đính kèm), đối chiếu ngành nghề của doanh nghiệp (trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia), nếu thống nhất với danh sách phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký tên đóng dấu xác nhận danh sách và gửi cho doanh nghiệp bằng hình thức: chuyển trực tiếp hoặc scan hoặc chụp ảnh gửi qua mail/zalo.

– Doanh nghiệp doanh nghiệp sẽ điền thông tin đầy đủ vào Mẫu Giấy đi đường (mẫu 04) và in mẫu 04, doanh nghiệp đem mẫu 04 và danh sách mà Sở Công Thương đã xác nhận đến Công an cấp huyện (nơi đặt trụ sở chính) để ký vào Giấy đi đường.

II.    Đối với nhân viên thuộc hệ thống phân phối (siêu thị, chợ, chuỗi cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng cố định), nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn.

1. Về thành phần hồ sơ:

–         Danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường (theo mẫu danh sách kèm theo);

–         Giấy xác nhận xét nghiệm Covid – 19 với kết quả âm tính của nhân viên còn thời hạn (không quá 72 giờ từ khi có kết quả xét
nghiệm) theo quy định của Bộ Y tế.

2. Cách thức nộp, giải quyết hồ sơ và giải đáp thắc mắc:

2.1. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Sở Công Thương, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

2.2. Nộp hồ sơ online qua các đầu mối:

– Các đơn vị/doanh nghiệp kinh doanh: Chợ và điểm bán hàng cố định, Siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện ích.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, điện thoại/zalo: 0946705336

+ Nguyễn Thị Ngọc Sáng, điện thoại/zalo: 0931901616

+ Ông Đặng Trần Nhật Thoại, điện thoại/zalo: 0913653356

– Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn:

+ Ông Huỳnh Anh Tú, điện thoại/zalo: 0949979097

+ Bà Tăng Kim Lệ, điện thoại/zalo: 0913612162.

3. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Công Thương tổng hợp chuyển Sở Giao thông Vận tải để cấp Giấy nhận diện theo quy định.

III. Đối với lực lượng giao nhận hàng hóa (shipper):

1. Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 4197/SCT-TM ngày 06/8/2021 của Sở Công Thương về hướng dẫn việc di chuyển của đội ngũ người giao/nhận hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cách thức nộp hồ sơ và giải đáp thắc mắc:

2.1. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Sở Công Thương, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

2.2. Nộp hồ sơ online qua các đầu mối:

– Bà Trương Thị Hòa, điện thoại/zalo: 0797691368

– Bà Tăng Kim Lệ, điện thoại/zalo: 0913612162.

3. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Công Thương tổng hợp chuyển Sở Giao thông Vận tải để cấp Giấy nhận diện theo quy định.

IV. Trách nhiệm của các đơn vị

1.      Các doanh nghiệp

– Các doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo mẫu danh sách, giấy đi đường và cung cấp thông tin đầu mối tiếp nhận thông tin.

– Trường hợp doanh nghiệp cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc thiếu mẫu quy định nêu trên Sở Công Thương sẽ từ chối tiếp nhận bằng hình thức: thông báo bằng văn bản/điện thoại/zalo/mail đến doanh nghiệp để bổ sung, trường hợp doanh nghiệp không bổ sung xem như doanh nghiệp không có nhu cầu.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin khai báo trong danh sách gửi Sở Công Thương.

– Yêu cầu nhân viên phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khi tham gia giao thông và tại các điểm giao – nhận hàng theo quy định.

– Liên đới chịu trách nhiệm đối với nhân viên hoạt động không đảm
bảo về di chuyển và vận chuyển hàng hóa về công tác phòng chống dịch theo quy định.

2.      Sở Công Thương

– Xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường sau khi kiểm tra thông tin của doanh nghiệp.

– Tổng hợp danh sách đề nghị cấp giấy nhận diện của doanh nghiệp gửi Sở Giao thông Vận tải thực hiện cấp thẻ theo quy định.

3.      Sở Giao thông Vận tải: Cấp Giấy nhận diện cho phương tiện shipper
hoạt động của các doanh nghiệp/địa phương/Tổ chức xã hội do Sở Công Thương tổng hợp theo Công văn số 4197/SCT-TM ngày 06/8/2021 của Sở Công Thương và giấy nhận diện cho nhân viên thuộc hệ thống phân phối (siêu thị, chợ, chuỗi cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng cố định), nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn theo danh sách tổng hợp của Sở Công Thương.

4.      Công an cấp huyện: Cấp Giấy đi đường cho nhân viên của các doanh nghiệp theo danh sách đề nghị cấp giấy đi đường được Sở Công Thương xác nhận.

Công văn này thay thế Công văn số 4715/SCT-TM ngày 01/9/2021 của Sở Công Thương Đồng Nai hướng dẫn tiếp nhận thông tin đề nghị cấp giấy đi đường từ các doanh nghiệp. Đối với các hồ sơ doanh nghiệp đã nộp trước ngày 4/9/2021 vẫn sử dụng các biểu mẫu theo Công văn số 4715/SCT-TM ngày 01/9/2021 của Sở Công Thương Đồng Nai và doanh nghiệp bổ sung Giấy cam kết (theo mẫu đính kèm).

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên./.

Nguồn: Sở Công Thương Đồng Nai

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *