Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2022. Sau khi thành lập hộ kinh doanh cá thể và hoạt động kinh doanh một thời chủ hộ kinh doanh gặp khó khăn trong quá trình hoạt động có thể làm hồ sơ tạm ngưng hoạt động hộ kinh doanh đến khi có nhu cầu hoạt động trở lại. Mời các bạn tham khảo bài viết sau của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ thủ tục hồ sơ và quy trình thực hiện nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP không quy định giới hạn thời gian tạm ngừng đối với hộ kinh doanh cá thể

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể năm 2022
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể năm 2022 2

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể năm 2022

Quy trình thực hiện tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

– Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi tạm ngừng kinh doanh.

– Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Cách thức thực hiện:

Chủ hộ kinh doanh cá thể or người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2020 bao gồm:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh theo mẫu quy định (Phụ lục III-4)
  • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ nếu không phải chủ hộ kinh doanh

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ngưng hoạt động hộ kinh doanh hợp lệ.

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):

Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;)

Quy định về tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 03 ( ba ) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh?

Hộ kinh doanh cá thể tạm ngưng vô thời hạn.

Phí tạm ngưng kinh doanh hộ cá thể?

dichvukhaibaothue.com hỗ trợ dịch vụ tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể: 500.000đ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *