Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời các bạn tìm hiểu một số lợi ích khi chuyển đổi hộ kinh doanh sang công ty.

>>> Dịch vụ đăng ký Hộ kinh doanh cá thể

>>> Số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh năm 2022

Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

Căn cứ theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/08/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Chi tiết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp:

Ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn các nội dung nêu trên, chuẩn bị hồ sơ đề nghị

  • Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
  • Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp NSNN khác (nếu có);
  • Tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi) thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung nêu trên.

Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

2. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp:

Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được miễn phí đăng ký kinh doanh lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh lần đầu tại Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ miễn lệ lệ phí môn bài:

Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được miễn phí lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

5. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế và chế độ kế toán:

Lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định như trên.

6. Có tư cách pháp nhân, được vay vốn ngân hàng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư 39/2016/TT-NHNN, khách hàng vay vốn tại các ngân hàng là pháp nhân, cá nhân. Trong khi đó, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên đây là một hạn chế đối với các hộ kinh doanh khi muốn mở rộng quy mô kinh và có vay vốn tại ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, các loại hình doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) có tư cách pháp nhân, có con dấu tròn riêng và có quyền thực hiện giao dịch vay vốn tại các ngân hàng.

Lưu ý: Điều kiện để được hỗ trợ là trước khi thành lập doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *