Tag Archives: Mẫu công văn cam kết không phát sinh chi trả lương

Mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021

Mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020. Do trong năm 2020 doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP […]