Mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020. Do trong năm 2020 doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên một số Chị cục thuế vẫn gửi công văn yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế. Như vậy doanh nghiệp làm công văn cam kết không phát sinh chi trả lương theo mẫu dưới đây.

Mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
Mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Nội dung mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Công ty CỔ PHẦN ……….
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

Số: 01/2021/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021

CÔNG VĂN TRẢ LỜI

V.v: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

Kính gửi: Chi cục thuế ………….

Tên doanh nghiệp: ……………..

Mã số thuế: …………………

Địa chỉ: …………………….

Người đại diện: ………………….   – Chức vụ: …………………

Chúng tôi nhận được công văn số …………….. ngày …./…./…….. của Chi cục thuế …………………. về việc nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020. Tuy nhiên, năm 2020 Công ty TNHH ……………. không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động nên Công ty không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH …………………. cam kết các nội dung trình bày ở trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu kê khai sai.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Tải về mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Tải về Mẫu công văn giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021 file world tại đây

Tải về Mẫu công văn cam kết không phát sinh chi trả lương trong năm file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu công giải trình không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu công văn cam kết không phát sinh chi trả lương. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *