Tag Archives: Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 08: Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất tại đây.