Mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin doanh nghiệp mới nhất năm 2021 theo Luật doanh nghiệp năm 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp phụ lục II-5 tại đây.

Mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin doanh nghiệp
Mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin doanh nghiệp

Nội dung mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin doanh nghiệp

Phụ lục II-5

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/20…/TT-BKHĐT

ngày … tháng … năm 20… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

 TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-oo0oo—-

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/ …/ …… Nơi cấp: ………

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người đại diện theo pháp luật ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 

[1] Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Tải về Mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin theo luật doanh nghiệp 2020

Tải về Mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin doanh nghiệp file world tại đây

Tải về Mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin doanh nghiệp mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu thông báo bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp phụ lục II-5 mới nhất năm 2021. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *