Mẫu quyết định tăng lương mới nhất năm 2022

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên mới nhất năm 2022. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu quyết định tăng lương 2022 mới nhất hiện nay.

>>> Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

>>> Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào mới nhất (Mẫu số: 01- 2/GTGT)

>>> Mẫu phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng mới nhất

>>> Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)

Nội dung mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên mới nhất năm 2022

mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên
mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên
CÔNG TY TNHH MOCONGTY.NET
Số:_/20…/QĐ-…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*** 
TPHCM, ngày ……..tháng…….. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng lương cho Nhân viên

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty …………..

– Căn cứ hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-…., ngày …. tháng …. năm 20…..

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (Bà) ….. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân sự.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng lương cho nhân viên: ………………

– Mức lương chính của nhân viên ………………. đang thỏa thuận tại hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-…., ngày …. tháng …. năm 20….. là: …………….. (Bằng chữ:…………………. )

– Điều chỉnh mức lương chính nhân viên ……………………. sẽ được tăng thêm: ………………. (Bằng chữ: …………………)

– Kể từ ngày … tháng … năm 20…., mức lương chính của Ông (Bà) ………… sẽ là: ………….. (Bằng chữ: …………… triệu đồng).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ………… căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
– Giám đốc (Tổng giám đốc)
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Tải về mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên mới nhất 2021

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quyết định tăng lương cho nhân viên làm việc có thời hạn và không có thời hạn năm 2021 mới nhất.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *