Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất năm 2022 giúp các bạn học sinh sinh viên tiết kiệm được thời gian. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ học mới nhất hiện nay.

Nội dung Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

——***——

 ………….., ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu

                 – Phòng Công tác Chính trị – HSSV  

                 – Giáo viên chủ nhiệm

  • Tôi đứng tên dưới đây:………………………………………………………………………………………
  • Hiện cư ngụ tại:………………………………………………………………………………………………..
  • Sinh năm:………………………… là: Cha        ,  Mẹ         , Người trực tiếp nuôi dưỡng

của HSSV tên:…………………………………………………… Lớp:………………………………………………….

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học: …………. ngày ( ………….),  kể từ ngày ……/……./……. đến hết ngày …../……./……

  • Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………..
  • Chứng từ kèm theo: ………………………………………………………………………………………….

              ……………………………………………………………………………………………………………………….

    GVCN                                    Xác nhận của Trưởng lớp                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi họ và tên)    (Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)     (Ký, ghi họ và tên)

 

………………………..  …………………………………………..     ………………………….. ………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

 

GIÁM HIỆU                              PHÒNG CTCT – HSSV                      Đề xuất của GVQL       Duyệt ………………………………………….. …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

Mau don xin phep nghi hoc
Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2022

Đơn xin nghỉ học, giấy xin phép nghỉ học dành cho học sinh

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn ….

Em tên là: Nguyễn Văn A

Học sinh lớp: 8B

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày: …/…./….. đến hết ngày: …./…./……

Lí do viết đơn: ………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài em xin chịu mọi hình phạt mà cố và nhà trường đưa gia. Mong được sự đồng ý của cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của phụ huynh học sinh……………, ngày … tháng … năm ……..
Người làm đơn/ học sinh

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………………………………………………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……………………………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………

Phụ huynh em:……………………………………………………… Lớp……… Năm học……………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:………………………

………………..Lớp…………………………….. được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày…………………………. đến………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ……………………………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………………………….

3 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian xin được học lại:………………………………………………………………….

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

……….., ngày…….tháng……năm…….

Người viết đơn

  

Mẫu đơn xin tạm nghỉ học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC

Kính gửi:………………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………….

Ngày sinh:…………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang học lớp (ngành):…………………… Khóa:………………………………………

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………………………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường ……………..cho phép tôi được tạm nghỉ học ………học kỳ tại Trường ……….. kể từ học kỳ …….. năm học …..……đến học kỳ …….. năm học…………….

Lý do xin tạm nghỉ:………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

…………. , ngày tháng năm 20….

Xác nhận của địa phươngÝ kiến của khoaNgười làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phép nghỉ học sinh dành cho phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường ………………………..
– Giáo viên chủ nhiệm lớp……….
– Giáo viên bộ môn………………….

Tôi tên:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Là phụ huynh của em:…………………………………………………………….

Học sinh lớp:…………… Trường ………………………………………

Do cô ………………………….. làm giáo viên chủ nhiệm

Kính xin Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm lớp……………. cho phép con tôi được nghỉ học …………..ngày (Thứ …….., ngày………. tháng……… năm 201…).

Lý do:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của con tôi.

Trân trọng kính chào.

……….., ngày……. tháng…….. năm 201…..

PHỤ HUYNH KÝ TÊN
(Ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin phép nghỉ học dành cho sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………..
KHOA …………………………  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………., ngày……tháng……năm……...

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Khoa ……………………..
Giáo viên giảng dạy…………..
Giáo viên chủ nhiệm………….

Em tên: ……………………………….Ngày sinh:…………………………………

MSSV: …………………………Lớp: ………………….Khoá:……………………

Số ĐT liên lạc với gia đình:……………………………………………………….

Em làm đơn này kính xin Khoa và Giáo viên bộ môn cho em được nghỉ học từ ngày …../…./20…. đến ngày ……../……../20……….
Vì lý do:

□ Bị ốm

□ Bận việc gia đình

□ Lý do khác

Nêu rõ lý do khác: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, em xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Khoa ………..
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của lớp mẫu giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường mầm non ……………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………………………………………

Tôi là: ………………………………. phụ huynh của bé …………………. lớp ……………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho bé: …………………………………………….. được nghỉ học từ ngày …………………… đến ngày …………………

Vì lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

Duyệt BGHXác nhận của GV chủ nhiệmNgười làm đơn

Tải mẫu đơn xin nghỉ học mới nhất 2021

Trên đây là chia sẻ về Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Cách viết đơn xin nghỉ phép năm 2021 mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *