Mã ngành 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 7730, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Mã ngành 7730 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 7730Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
77301Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
không kèm người điều khiển
77302Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm
người điều khiển
77303Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy
vi tính) không kèm người điều khiển
77304Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm
người điều khiển
77305Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm
người điều khiển
77309Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình
khác, không kèm người điều khiển chưa được phân
vào đâu
Ma nganh 7730 Cho thue may moc thiet bi va do dung huu hinh khac khong kem nguoi dieu khien
Mã ngành 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Nhóm này gồm:

– Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm người điều khiển;

– Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển;

– Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển;

– Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như
hàng hóa trong kinh doanh.

Loại trừ:

– Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp kèm người điều khiển được phân vào nhóm
01610 (Hoạt động dịch vụ trồng trọt), 02400 (Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp);

– Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển được phân
vào ngành 43 (Hoạt động xây dựng chuyên dụng);

– Cho thuê thiết bị vận tải đường không có kèm người điều khiển được phân vào ngành 51 (Vận
tải hàng không);

– Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy có kèm người điều khiển được phân vào ngành 50 (Vận tải
đường thủy);

– Cho thuê tài chính được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác);

– Cho thuê bất động sản được phân vào nhóm 6810 (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê);

– Cho thuê tài sản hữu hình được phân vào nhóm 77110 (Cho thuê xe có động cơ), 7720 (Cho
thuê đồ dùng cá nhân và gia đình), 7730 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
không kèm người điều khiển);

– Cho thuê băng video và đĩa được phân vào nhóm 77220 (Cho thuê băng, đĩa video);

– Cho thuê sách được phân vào nhóm 77290 (Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác).

77301: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển

Nhóm này gồm:

– Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm người điều khiển;

– Cho thuê các sản phẩm được sản xuất thuộc nhóm 28210 (Sản xuất máy nông nghiệp và lâm
nghiệp), như máy kéo nông nghiệp.

77302: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển

Nhóm này gồm: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người
điều khiển:

– Xe cần trục;

– Dàn giáo, bệ, không phải lắp ghép hoặc tháo dỡ.

77303: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

Nhóm này gồm: Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển:

– Máy tính và thiết bị ngoại vi;

– Máy nhân bản, máy đánh chữ và máy tạo từ;

– Máy và thiết bị kế toán: Máy đếm tiền, máy tính điện tử…;

– Đồ văn phòng.

77304: Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển

Nhóm này gồm:

– Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người lái và phi hành đoàn.

77305: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển

Nhóm này gồm:

– Cho thuê tàu, thuyền và các kết cấu nổi không kèm người lái và thủy thủ đoàn.

77309: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa
được phân vào đâu

Nhóm này gồm:

– Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác thường được sử
dụng như hàng hóa trong kinh doanh:

+ Động cơ,

+ Dụng cụ máy,

+ Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu,

+ Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn,

+ Thiết bị sản xuất điện ảnh,

+ Thiết bị đo lường và điều khiển,

+ Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác;

– Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không kèm người điều khiển:

+ Môtô, xe lưu động, cắm trại…,

+ Động cơ tàu hỏa;

Nhóm này cũng gồm:

– Cho thuê container;

– Cho thuê palet;

– Cho thuê động vật (như vật nuôi, ngựa đua).

Tu Van Thanh Lap Cong Ty Mã ngành 4632 Bán buôn thực phẩm
Mã ngành 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Mã ngành Mã ngành 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển đã đăng ký thành công

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
7730Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Trường hợp 2: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
7730Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

Trường hợp 3: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
7730Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

Trường hợp 4: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
7730Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
( Trừ máy bay và kinh khí cầu)

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Nhiệm vụ của DNL khi bổ sung ngành kinh doanh

– Tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

– Đại diện khách hàng đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ.

– Thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

– Trả kết quả thay đổi giấy ngành nghề kinh doanh tận nơi cho khách hàng

Phí bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh tại dichvukhaibaothue.com là: 800.000đ (đã bao gồm lệ phí nhà nước)

Cam kết trong dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

– Sẽ không phát sinh những chi phí liên quan khác

– Hỗ trợ tư vấn ngành nghề miễn phí, tận tình

– Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm được nhiều thời gian.

– Giao giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới miễn phí tận nhà.

– Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KH&ĐT cũng KHÔNG cần đi công chứng ủy quyền.

– Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Ngoài dịch vụ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, dichvukhaibaothue.com còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng, thành lập địa điểm kinh doanh. Và cung cấp các dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác bao gồm: thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, đại diện pháp luật, thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn), chuyển loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên công ty,…

Trên đây là chia sẻ về Mã ngành 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển mới nhất 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ

Tìm kiếm có liên quan

mã ngành cho thuê máy móc, thiết bị kèm người điều khiển

Điều kiện cho thuê máy móc, thiết bị

Công ty cho thuê máy móc thiết bị

Mã ngành Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

Mã ngành Cho thuê máy photocopy

Hạch toán cho thuê máy móc thiết bị

Mã ngành 7730 có được giảm thuế không

Ngành nghề Cho thuê máy móc, thiết bị

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *