Hạch toán chi phí thành lập công ty

Hạch toán chi phí thành lập công ty vào đâu? Chi phí thành lập doanh nghiệp được ghi nhân vào tại khoản nào? Chi phí thành lập doanh nghiệp bao gồm những chi phí gì? Đây là những câu hỏi được quan tâm của tất cả những ai có ý định thành lập doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo bài viết sau của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Quy định hạch toán chi phí thành lập công ty

Trước khi thành lập, công ty có những khoản chi phí như chi phí cho quá trình đào tạo, chi phí quảng cáo phát sinh, chi phí thuê luật sư, chi phí công chứng, mua tài sản… thì những chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ không? và thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không?

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Chương II, Điều 3, Khoản 3 quy định như sau:

“3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 12 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên. “

Căn cứ theo các quy định trên nếu các thành viên có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập công ty, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hạch toán chi phí thành lập công ty
Hạch toán chi phí thành lập công ty

Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu?

Hạch toán chi phí cho công ty mới thành lập sẽ được quy vào các mục sau:

Chi phí cho thủ tục thành lập, chi phí cho quá trình đào tạo, chi phí quảng cáo phát sinh, hạch toán chi phí trước khi thành lập công ty.

Nợ TK 242, 142

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331,…

Định kỳ phân bổ chi phí thành lập công ty:

Nợ TK 642

Có TK 242, 142

Trong đó:

  • Tài khoản 242 – Chi phí trả trước;
  • Tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn;
  • Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ;
  • Tài khoản 111 – Tiền mặt;
  • Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng;
  • Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp liên quan rất nhiều tới nghiệp vụ của kế toán để có thể thực hiện cho đúng với các khoản chi phí cũng như các quy định nhà nước cho phép. Nếu công ty bạn mới thành lập và chưa có một đội ngũ kế toán lành nghề có thể hạch toán thì hãy để Công ty dichvukhaibaothue.com thay bạn thực hiện công việc này. dichvukhaibaothue.com với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường kế toán sẽ đem lại cho bạn một dịch vụ kế toán trọn gói chất lượng nhất giúp san sẻ những gánh nặng cho bạn, giúp bạn tránh khỏi các sai sót không đáng có.

Công ty mới thành lập hạch toán như thế nào?

Hạch toán chi phí cho công ty mới thành lập sẽ được quy vào các mục sau:
Chi phí cho thủ tục thành lập, chi phí cho quá trình đào tạo, chi phí quảng cáo phát sinh,… hạch toán chi phí trước khi thành lập công ty:
Nợ TK 242, 142
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331,…
Định kỳ phân bổ chi phí thành lập công ty
Nợ TK 642
Có TK 242, 142

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *